Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Dự Án Trường Bán Công Charter School – Giai Đoạn 12- Sunrise, Florida Chào Đón 23 Nhà Đầu Tư EB5

Nhận tin tức mới
Dự Án Trường Bán Công Charter School – Giai Đoạn 12- Sunrise, Florida Chào Đón 23 Nhà Đầu Tư EB5
19/08/2014

Các dự án thuộc hệ thống trường bán công Charter School đều đi vào thi công đúng tiến độ.

Tính đến tháng 7 năm 2014, hệ thống Charter School đã nhận được 88 phê duyệt cho hồ sơ I-526 qua các giai đoạn hoàn tất với tỷ lệ 100%.

  • Giai đoạn 1: 17/17.
  • -Giai đoạn 2: 24/24.
  • Giai đoạn 3: 26/26.
  • Giai đoạn 4: 20/25.
  • Giai đoạn 5: 1/28.

Thời gian thụ lý trung bình tại Cục Di Trú cho bộ đơn I-526 của dự án là 12,6 tháng

Thống kê hồ sơ visa định cư được phê duyệt tính đến thời điểm tháng 7/2014 là 11/88 bộ I-526 được phê duyệt

Dự án có hơn 280 khách hàng trên toàn hệ thống các dự án.

Đơn vị xúc tiến dự án trân trọng giới thiệu dự án mới giai đoạn 12 trường bán công tại Sunrise, Florida với 23 suất đầu tư mới dành cho nhà đầu tư EB5 với 430 việc làm mới tạo ra từ dự án.

Dự án có tổng giá trị 19 triệu USD trong đó đơn vị phát triển góp 5.5 triệu USD và thu hút 13.5 triệu USD từ các nhà đầu tư EB-5

Kornova giữ vai trò đại diện dự án tại Việt Nam

Hồ sơ nhà đầu tư được luật sư riêng Kornova hỗ trợ cố vấn thụ lý

Dự án mới của hệ thống Charter School - Dự án 12- Sunrise, Florida chào đón 23 nhà đầu tư EB5