Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Dự Án EB5 Trường Bán Công Charter School Tại Florida – Giai Đoạn 11 (Boynton Beach) Sắp Hoàn Công

Nhận tin tức mới
Dự Án EB5 Trường Bán Công Charter School Tại Florida – Giai Đoạn 11 (Boynton Beach) Sắp Hoàn Công
05/04/2015

Dự án EB5 hệ thống trường bán công tại Florida – giai đoạn 11 (Boynton Beach) – sẽ tiến hành hoàn công vào tháng 3/2015.

 • Hệ thống dự án EB-5 Charter School hiện có 475 nhà đầu tư trên hệ thống 18 dự án trường bán công tại Florida.
 • Thêm 110 bộ hồ sơ di trú I-526 được cục di trú USCIS phê duyệt từ 6 dự án trường mới nhất.
 • 7 trường trong hệ thống đã đi vào hoạt động với chỉ số tài chính hiệu quả cao.
 • 11 trường trong hệ thống dự kiến hoàn công và đưa vào sử dụng tháng 8/2015.

Các dự án trường bán công mang lại cho Nhà Đầu Tư Định Cư sự an tâm về đầu tư và chiến lược thu hồi vốn đâu tư hiệu quả

Dự án EB-5 đầu tư trường bán công là 1 dự án đặc biệt dành cho những nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến đầu tư định cư Mỹ. Bằng cách đầu tư 500,000 USD vào phát triển và xây dựng các trường bán công mới, nhà đầu tư sẽ có quyền nộp hồ sơ định cư theo chương trình EB-5 để nhận quyền thường trú, đồng thời đóng góp mang lại hiệu quả tích cực cho giáo dục trẻ em.

Sự an tâm về đầu tư

 • Sự tham gia của chính phủ: Chính quyển tiểu bang và liên bang tài trợ 100% kinh phí hoạt động điều hành của trường bán công. Kết quả hoạt động tài chính và học thuật cũa trường bán công chịu sự kiểm soát của chính phủ nhằm bảo đảm tính ổn định dài hạn
 • Người thuê dài hạn: Đơn vị điểu hành hoạt động của trường – với vốn ngân sách từ chính phủ – sẽ thuê cơ sở vật chất của trường, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Đơn vị điểu hành trường sẽ chịu trách nhiệm quản lý hoạt động hàng ngày của trường dưới sự giám sát của chính phủ
 • Tài sản bảo chứng: Một khi khoản vốn đầu tư được giải ngân vào dự án dưới dạng khoản vay thế chấp, mỗi nhà đầu tư EB-5 – thông qua vai trò cổ đông- sẽ giữ vị thế đầu trong khoản vay thế chấp trong 1 cơ sở giáo dục chất lượng cao (tòa nhà và đất). CBRE Richard Ellis,

công ty thẩm định bất động sản lớn nhất thể giới nhận nhiệm vụ chuẩn bị chứng thư  rõ ràng và độc lập đánh giá giá trị của tài sản thế chấp.

 • Tạo ra nhiều việc làm:Tiến sĩ Michael Evans, một nhà kinh tế đáng kính của Mỹ có nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo kinh tế phân tích về việc làm được tạo ra của mỗi dự án với phương pháp RIMS-II. Các dự án EB-5 trường bán công luôn luôn mang lại lượng việc làm vượt hơn nhiểu mức việc làm yêu cầu cần tạo ra để đạt điểu kiện đầu tư nhập cư.
 • Kết quả thẩm định tích cực từ các tổ chức chuyên gia: Standard and Poor, Moody and Fitch đã xem xét cơ cấu tài chính của dự án trường bán công và kết luận rằng dự án có “nhu cầu cao, và kết quả tài chính mạnh mẽ và hoạt động hiệu quả”

Chiến lược thu hồi vốn đầu tư hiệu quả

Được cấu trúc như một khoản vay chuẩn, những khoản đầu tư của nhà đầu tư định cư dự kiến ​​sẽ được trả lại vào lúc thời hạn cho vay kết thúc. Kế hoạch hoàn vốn được khẳng định bởi ba yếu tố:

 • Nguồn thu nhập mạnh mẽ của nhà trường, từ các nguồn tài chính do chính phủ cấp, và nguồn thu từ hợp đồng cho thuê trường dài hạn với đơn vị điều hành trường học.
 • Ngân hàng tái tài trợ dựa vào giá trị cao của cơ sở giáo dục dưới sự điều hành của đơn vị quản lý  trường học.
 • Vốn đầu tư của nhà đầu tư định cư  được bảo đảm bằng khoản thế chấp hạng đầu và bảo chứng của thu nhập từ hợp đồng thuê cơ sở.

Một số hình ảnh của dự án.

Dự án EB5 trường bán công giai đoạn 11 (Boynton Beach) hoàn công - 2