Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Dự Án EB5 Giai Đoạn 9 Của Hệ Thống Charter School Florida

Nhận tin tức mới
Dự Án EB5 Giai Đoạn 9 Của Hệ Thống Charter School Florida
02/04/2014

Các dự án thuộc hệ thống trường bán công Charter School đều đi vào thi công đúng tiến độ.

Tính đến tháng 3/2014, hệ thống Charter School đã nhận được 77 phê duyệt cho hồ sơ I-526, hơn 280 khách hàng trên toàn hệ thống các dự án. Đơn vị xúc tiến dự án vừa giới thiệu 2 dự án mới giai đoạn 9 và 10 với 49 suất đầu tư mới dành cho nhà đầu tư EB5.

Cũng trong tháng 3 vừa qua, dự án đã nhận đủ nhà đầu tư cho dự án giai đoạn 8, giai đoạn 9 đã được đặt riêng toàn bộ và  giai đoạn 10 đang trong giai đoạn cuối cùng hoàn chỉnh dự án để chính thức phát hành và thu hút 34 nhà đầu tư trong tháng 4/2014.

Quý khách vui lòng liên hệ Kornova để chuẩn bị hồ sơ thẫm định nhân thân và tài chính sẵn sàng cho việc đăng ký suất đầu tư

Kornova giữ vai trò đại diện dự án tại Việt Nam

Hồ sơ nhà đầu tư được luật sư riêng Kornova hỗ trợ cố vấn thụ lý

Luật sư độc lập của Kornova cam kết bảo vệ nhà đầu tư trong việc đánh giá dự án và chuẩn bị hồ sơ

Liên hệ đăng ký tư vấn: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com