Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Khối Thịnh Vượng Anh (Caribê)

DỰ ÁN 7 – Kissimmee, Florida hoàn thành đúng tiến độ

Nhận tin tức mới
04/10/2014

Dự án trường bán công giai đoạn 7 Kissimmee tại Florida hoàn thành đúng tiến độ và yêu cầu. Cơ sở trường hoàn thành trên diện tích 6967 mét vuông tại Kissimmee và có sức chứa cho 1.300 sinh viên – từ lớp 6 đến lớp 12.

Dự án đã đưa vào hoạt động tháng 8,2014, tạo ra hơn 333 việc làm vượt xa mức yêu cầu 10 việc làm trên mỗi suất đầu tư (cho 23 nhà đầu tư)

 

DỰ ÁN 7 - Kissimmee, Florida hoàn thành đúng tiến độDỰ ÁN 7 - Kissimmee, Florida hoàn thành đúng tiến độ

DỰ ÁN 7 - Kissimmee, Florida hoàn thành đúng tiến độ

Tháng 8,2014

DỰ ÁN 7 - Kissimmee, Florida hoàn thành đúng tiến độ