Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cập Nhật Tiến Trình Xây Dựng Dự Án Charter School – 12B (North Jacksonville Stem Academy)

Nhận tin tức mới
Cập Nhật Tiến Trình Xây Dựng Dự Án Charter School – 12B (North Jacksonville Stem Academy)
07/05/2018

Dự án Charter School 12B ( North Jacksonville Stem Academy) cập nhật một số hình ảnh xây dựng của dự án.

Trường North Jacksonville Stem nằm tại địa chỉ 2100 Dunn Avenue, Jacksonville Florida.

Đây là một trường bán công mới sức chứa 1,500 học sinh từ lớp K-5. Tất cả các bản kiến ​​nghị I-526 trong dự án này đã được phê duyệt thành công. Dự án sẽ được bàn giao vào tháng 8 năm 2018.

Các hình ảnh cập nhật từ dự án:
CẬP NHẬT TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN 12B NORTH JACKSONVILLE STEM ACADEMY

CẬP NHẬT TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN 12B NORTH JACKSONVILLE STEM ACADEMY 2

CẬP NHẬT TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN 12B NORTH JACKSONVILLE STEM ACADEMY 3

CẬP NHẬT TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN 12B NORTH JACKSONVILLE STEM ACADEMY 4

CẬP NHẬT TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN 12B NORTH JACKSONVILLE STEM ACADEMY 5