Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cập Nhật Tiến Trình Xây Dựng Dự Án Charter School – 12B (North Jacksonville Stem Academy)

Nhận tin tức mới
Cập Nhật Tiến Trình Xây Dựng Dự Án Charter School – 12B (North Jacksonville Stem Academy)
07/05/2018

Học viện North Jacksonville Stem tại địa chỉ 2100 Dunn Avenue, Jacksonville Florida, là một trường bán công mới sức chứa 1.500 học sinh từ lớp K-5. Tất cả các bản kiến ​​nghị I-526 trong dự án này đã được phê duyệt thành công. Dự án sẽ được bàn giao vào tháng 8 năm 2018.
Cập Nhật Tiến Trình Xây Dựng Dự Án Charter School - 12B (North Jacksonville Stem Academy)

Cập Nhật Tiến Trình Xây Dựng Dự Án Charter School - 12B (North Jacksonville Stem Academy)

Cập Nhật Tiến Trình Xây Dựng Dự Án Charter School - 12B (North Jacksonville Stem Academy)

Cập Nhật Tiến Trình Xây Dựng Dự Án Charter School - 12B (North Jacksonville Stem Academy)

Cập Nhật Tiến Trình Xây Dựng Dự Án Charter School - 12B (North Jacksonville Stem Academy)