Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Định Cư St.Kitts & Nevis Với Cơ Hội Học Ngành Y Với Chứng Chỉ Hành Nghề Tại Mỹ Và Canada

Nhận tin tức mới
Định Cư St.Kitts & Nevis Với Cơ Hội Học Ngành Y Với Chứng Chỉ Hành Nghề Tại Mỹ Và Canada
21/11/2012
Các trường đại học chuyên ngành y tế và khoa học sức khỏe tại St.Kitts & Nevis cũng cung cấp cơ hội cho sinh viên tham gia Chương Trình Khoa Học Thực Tập Lâm Sàng phối hợp với các đại học hàng đầu tại Mỹ cũng như chương trình thi bằng hành nghề y Mỹ USMLE.
Chương trình Khoa học thực tập lâm sàng được thiết kế để cung cấp cho sinh viên một loạt các cơ hội hành nghề y, đào tạo về kỹ năng lâm sàng, và tiếp xúc với bệnh nhân. Chương trình bao gồm học kỳ thứ năm, và luân chuyển thực tập các chương trình cốt lõi và tự chọn tại các bệnh viện của Mỹ liên kết với trường Đại học Y khoa và Khoa học Y tế St.Kitts & Nevis.
Để tốt nghiệp Đại học Y khoa và Khoa học Y tế (UMHS) với văn bằng Bác sĩ Y khoa (MD), sinh viên phải vượt qua cả Bước 1 và Bước 2 của kỳ thi cấp phép hành nghề y của Mỹ  (USMLE).
Để hành nghề y tại Mỹ, UMHS sinh viên tốt nghiệp phải vượt qua tất cả ba bước của kỳ thi cấp phép hành nghề y ở Mỹ  (USMLE) và có xác nhận của Ủy ban Giáo dục cho Sinh viên tốt nghiệp y tế nước ngoài (ECFMG).
UMHS cũng cung cấp một chương trình chuẩn bị vào học kỳ thứ 5 để chuẩn bị cho sinh viên vượt qua Bước 1 của kỳ thi USMLE  ngay từ lần thi đầu tiên. Trong năm 2012, tính đến ngày 01 Tháng Bảy, khoảng 97% học sinh của trường đã đậu kỳ thi USMLE, với điểm trung bình 226.
(Cre: UMHS)