Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Điểm Mạnh Của Dự Án Trường Bán Công Charter School Tại Florida – Dự án 35 – Mater Palms Academy

Nhận tin tức mới
Điểm Mạnh Của Dự Án Trường Bán Công Charter School Tại Florida – Dự án 35 – Mater Palms Academy
11/10/2017

Dự án trường bán công tại Florida – Dự án 35 – Mater Palms Academy, Kissimmee, Florida có các điểm mạnh sau:

 • Dự án đã hoàn thiện xây dựng, vì thế tránh được các rủi ro liên quan;
 • Trường hiện đang đi vào hoạt động, mang lại thêm sự đảm bảo về sự thành công của dự án;
 • Dự án có 14 suất thu hút đầu tư với tỷ lệ việc làm thặng dư là  31,4% tương đương với tỷ lệ 13 việc làm trên mỗi suất đầu tư thay vì 10 việc làm như yêu cầu của Cục di trú.

Mô hình dự án đã được Cục Di Trú (USCIS) phê duyệt và được chính quyền bang Florida hoàn toàn ủng hộ.
Trường nhận trợ cấp tài chính từ chính phủ cho hoạt động trên từng học sinh: trường  sẽ nhận nguồn thu ổn định từ chính quyền địa phương và bang Florida để trang trải chi phí điều hành trường. Như áp dụng cho tất cả các trường khắp bang, chính quyền bang chịu trách nhiệm kiểm soát tài chính và thành tích giáo dục của trường.

Tổng quan tài chính:

 • Tổng chi phí dự án: 8.5 triệu USD.
 • Đầu tư bởi đơn vị phát triển: 1.5 triệu USD.
 • Vay từ nhà đầu tư: 7 triệu USD.
 • Tổng số nhà đầu tư: 14 nhà đầu tư di trú.
 • Số lượng công việc EB-5 theo yêu cầu: 140 công việc (10 công việc cho mỗi nhà đầu tư).
 • Số lượng việc làm tạo ra theo ước tính thẩm định: 184 việc làm (thặng dư 31.4%).
 • Chi tiết đầu tư : 500,000 USD– đầu tư vào dự án.
 • 55,000 USD – phí quản lý ( không bao gồm phí pháp lý và lệ phí chính phủ).

Hãy liên lạc với chúng tôi để giữ suất đầu tư trong  dự án tốt này.

Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com