Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Danh Sách Những Quốc Gia Mà Chính Phủ Antigua & Barbuda Không Nhận Hồ Sơ Đầu Tư Định Cư

Nhận tin tức mới
Danh Sách Những Quốc Gia Mà Chính Phủ Antigua & Barbuda Không Nhận Hồ Sơ Đầu Tư Định Cư
16/12/2014
Chính phủ Antigua & Barbuda đã công bố danh sách những quốc gia mà hồ sơ của công dân từ các quốc gia này sẽ không được chấp thuận để tham gia thực hiện Chương trình Đầu Tư Nhận Quốc Tịch Antigua & Barbuda.
Các quốc gia này bao gồm:
  • Afghanistan
  • Iran
  • Iraq
  • North Korea
  • Somalia
  • Yemen
Lưu ý:
  • Trường hợp ngoại lệ áp dụng cho: Công dân tại các quốc gia này và đồng thời đang là thường trú nhân hợp pháp của Canada, Mỹ hoặc Anh thì những công dân này được quyền nộp đơn xin lấy quốc tịch Antigua & Barbuda với điều kiện phải cung cấp bằng chứng thường trú hợp pháp.
  • Hồ sơ đã nộp đơn vào chính phủ trước công bố chính thức này vẫn được thụ lý theo tiêu chí cũ khi hồ sơ được nhận.