Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Dự Án Trường Bán Công Charter School Hoàn Tất Thành Công Dự Án Giai Đoạn 1

Nhận tin tức mới
Dự Án Trường Bán Công Charter School Hoàn Tất Thành Công Dự Án Giai Đoạn 1
23/12/2013

Dự án trường bán công EB5 đầu tiên của chúng tôi – được biết đến như Giai Đoạn 1 (Thành phố Cooper, Florida) – đã hoàn tất thành công vào tháng 8/2012.

Sử dụng vốn đầu tư tín thác cho dự án từ các nhà đầu tư định cư EB5, quá trình xây dựng trường đã hoàn tất đúng thời hạn và chi phí dự án đúng như kế hoạch ngân sách đã định. Trường hiện nay đã đi vào hoạt động toàn phần, chào đón những học sinh đầu tiên của trường trong năm học 2012-2013 và hàng trăm học sinh khác vẫn đang trong danh sách chờ. Toàn bộ giáo viên đã được tuyển dụng, dự án dự kiến tạo ra 360 công việc, vượt hơn yêu cầu tạo việc làm của chương trình EB5 ở mức 80%.

Chương trình đầu tư định cư EB5 trường học - Hoàn tất thành công dự án giai đoạn 1
Dự án trường bán công Charter School

 

Liên hệ đăng ký tư vấn: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com