Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Khối Thịnh Vượng Anh

Cập nhật tiến trình xây dựng dự án 34- WINTER GARDEN INNOVATION MONTESSORI

Nhận tin tức mới
Cập nhật tiến trình xây dựng dự án 34- WINTER GARDEN INNOVATION MONTESSORI
07/12/2017

Winter Garden Innovation Montessori tọa lạc tại 1610 North Lakewood Avenue ở Ocoee, Florida, là một trường công lập mới cho 850 sinh viên từ mẫu giáo đến lớp 8 (500 sinh viên mới và 300 chuyển sang). Việc xây dựng bắt đầu vào cuối năm 2017 để đưa vào sử dụng vào tháng 8 năm 2018. Trường mầm non được khai trương vào ngày 14 tháng 8 năm 2017.
Cập nhật tiến trình xây dựng dự án 34- WINTER GARDEN INNOVATION MONTESSORI