Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cập Nhật Tiến Trình Xây Dựng Dự Án Trường Bán Công Charter School – 12B – NORTH JACKSONVILLE STEM ACADEMY

Nhận tin tức mới
Cập Nhật Tiến Trình Xây Dựng Dự Án Trường Bán Công Charter School – 12B – NORTH JACKSONVILLE STEM ACADEMY
22/09/2017

Dự án trường bán công charter school – 12B – North Jacksonville Stem Academynorth cập nhật tiến trình xây dựng.

Dự án Jacksonville STEM Academy tọa lạc tại số 2100 Dunn Avenue, Jacksonville, bang Florida. Đây là trường công lập sẽ được xây dựng mới với công suất 1,500 sinh viên từ lớp mẫu giáo đến lớp 5.

Dự án hiện đang trong tiến trình tháo dỡ tòa nhà cũ và sẽ tái phát triển thành một trường bán công mới.

Cập nhật tiến trình xây dựng dự án 12B NORTH JACKSONVILLE STEM ACADEMY

Cập nhật tiến trình xây dựng dự án 12B NORTH JACKSONVILLE STEM ACADEMY - 2

Cập nhật tiến trình xây dựng dự án 12B NORTH JACKSONVILLE STEM ACADEMY - 3

Cập nhật tiến trình xây dựng dự án 12B NORTH JACKSONVILLE STEM ACADEMY - 4