Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Dự Án EB5 Four Seasons Resort – Puerto Rico

Nhận tin tức mới
Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Dự Án EB5 Four Seasons Resort – Puerto Rico
30/03/2015

Dự án EB5 Four Season Resort – Puerto Rico là dự án có các yếu tố nổi bật an toàn. 

  1. Dự án đã nhận được văn bản phê chuẩn bộ chứng từ mẫu (Tiền Phê Chuẩn) của dự án từ Cục Di trú Mỹ (USCIS).
  2. Dự án nhận được ủng hộ của chính phủ các cấp.
  3. Tài khoản tín thác đầu tư của dự án được quản lý bằng hệ thống tài chính minh bạch NES Financial.
  4. Vốn vay EB5 của nhà đầu tư dưới  50% tổng giá trị dự án – và ưu tiên hàng đầu trong thứ tự hoàn trả.
  5. Chính sách thể chấp và hoàn vốn minh bạch: Khoản vay EB5 được thế chấp bằng tài sản dự án; và 100% lợi nhuận từ khách sạn và sân golf + 15% lợi nhuận từ doanh số dân cư sẽ được ký thác ngân hàng để  bảo toàn duy trì để hoàn vốn nhà đầu tư cuối kỳ hạn vay.
  6. Dự án được quản lý và điều hành bởi 2 tập đoàn tài chính DLJ có uy tín cao và tập đoàn quản lý khách sạn có thương hiệu Four Seasons.