Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cập Nhật Tiến Độ Dự Án EB5 Trường Bán Công Florida – Giai Đoạn 7

Nhận tin tức mới
Cập Nhật Tiến Độ Dự Án EB5 Trường Bán Công Florida – Giai Đoạn 7
30/03/2015

Cập nhật tiến độ dự án EB5 – giai đoạn 7 – trường bán công Florida tháng 3/2015.

Tên trường: VICTORY CHARTER SCHOOL

Địa chỉ: 2880 N. Orange Blossom Trail, Kissimmee 34741

Ngày dự kiến khai trương: Tháng 8/2014.