Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cập Nhật Tiến Độ Dự Án Trường Bán Công Charter School Tại Florida – Giai Đoạn 18

Nhận tin tức mới
17/06/2016
Dự án trường bán công Charter School tại Florida – giai đoạn 18 – tiến hành cập nhật tiến độ dự án vào ngày 16 tháng 6 năm 2016. Dự án hiện đang được thi công đúng tiến độ.
Cập nhật tiến độ dự án trường bán công Florida: dự án giai đoạn 18Cập nhật tiến độ dự án trường bán công Florida: dự án giai đoạn 18 - 2