Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cập Nhật Tiến Độ Dự Án Trường Bán Công Florida – Giai Đoạn 15

Nhận tin tức mới
Cập Nhật Tiến Độ Dự Án Trường Bán Công Florida – Giai Đoạn 15
19/05/2015

Dự án EB5 trường bán công Charter School – giai đoạn 15 – tại bang Florida cập nhật thông tin dự án tháng 5/2015.

Tên Trường: SOMERSET ACADEMY SOUTH HOMESTEAD

Địa chỉ: 305 NE 2ND ROAD, HOMESTEAD 33030

Trường dự kiến đưa vào hoạt động tháng 9/2015. Một số hình ảnh dự án: