Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cập Nhật Tiến Độ Dự Án Trường Bán Công Florida – Giai Đoạn 12 – Sunrise Charter School

Nhận tin tức mới
19/05/2015

Dự án EB5 trường bán công Charter School – giai đoạn 12 – Sunrise Charter School tiến hành cập nhật tiến độ tháng 5/2015.

Một số hình ảnh xây dựng của dự án:

Cập Nhật Tiến Độ Dự Án Trường Bán Công Florida - Giai Đoạn 12 - Sunrise Charter School

Cập Nhật Tiến Độ Dự Án Trường Bán Công Florida - Giai Đoạn 12 - Sunrise Charter School