Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cập Nhật Tiến Độ Dự Án Trường Bán Công Florida – Giai Đoạn 12 – Sunrise Charter School

Nhận tin tức mới
19/05/2015

Dự án EB5 trường bán công Charter School – giai đoạn 12 – Sunrise Charter School tiến hành cập nhật tiến độ tháng 5/2015.

Một số hình ảnh xây dựng của dự án:

Cập nhật tiến độ dự án trường bán công Florida: dự án giai đoạn 12 - Sunrise Charter School - 1

Cập nhật tiến độ dự án trường bán công Florida: dự án giai đoạn 12 - Sunrise Charter School - 2