Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cập Nhật Tiến Độ Dự Án Trường Bán Công Florida – Giai Đoạn 10

Nhận tin tức mới
Cập Nhật Tiến Độ Dự Án Trường Bán Công Florida – Giai Đoạn 10
30/03/2015

Cập nhật tiến độ dự án EB5 trường bán công Charter School – giai đoạn 10 – Florida tháng 3/2015.

Tên trường: VANT GARDE ACADEMY OF BROWARD

Địa chỉ: 2025 McKINLEY STREET, HOLLYWOOD 33020

Ngày dự kiến khai trương: Tháng 8/2015

Cập nhật tiến độ dự án trường bán công Florida: dự án giai đoạn 10 - 2

Cập nhật tiến độ dự án trường bán công Florida: dự án giai đoạn 10 - 3