Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cập Nhật Tiến Độ Dự Án Trường Bán Công Florida – Giai Đoạn 10 Và Giai Đoạn 15

Nhận tin tức mới
Cập Nhật Tiến Độ Dự Án Trường Bán Công Florida – Giai Đoạn 10 Và Giai Đoạn 15
24/03/2015

Đơn vị quản lý dự án EB5 Charter School tiến hành cập nhật thông tin dự án.

Cập nhật tiến độ dự án trường bán công Florida – giai đoạn 10 – cập nhật hình ảnh xây dựng tháng 2/2015

Cập nhật tiến độ dự án trường bán công Florida – giai đoạn 15 – cập nhật xây dựng tháng 2/2015.

Cập nhật tiến độ dự án trường bán công Florida: dự án giai đoạn 10 & giai đoạn 15 - 2