Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cập Nhật Tiến Độ Dự Án Trường Bán Công Florida – Giai Đoạn 10

Nhận tin tức mới
Cập Nhật Tiến Độ Dự Án Trường Bán Công Florida – Giai Đoạn 10
14/06/2015
Dự án EB5 trường bán công Charter School tại Florida – giai đoạn 10 – Cập nhật tiến độ tháng 6/2015.
Tên trường: AVANT GARDE ACADEMY OF BROWARD

Địa chỉ:  2025 McKINLEY STREET, HOLLYWOOD 33020

Ngày nộp đơn I-526: 08/26/2014.

Ngày nhận phê duyệt I-526: 01/5/2016.

Tổng số hồ sơ phê duyệt đến 12/2015 là 201 hồ sơ.

Xem dự án tại đây.