Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cập Nhật Dự Án Trường Bán Công Florida – Giai đoạn 10

Nhận tin tức mới
Cập Nhật Dự Án Trường Bán Công Florida – Giai đoạn 10
28/05/2015

Dự án EB5 trường bán công Charter School – giai đoạn 10 – tại Florida cập nhật tiến độ dự án cuối tháng 5/2015.

Một số hình ảnh của dự án:

Cập nhật tiến độ dự án trường bán công Florida: dự án giai đoạn 10 - 1

Cập nhật tiến độ dự án trường bán công Florida: dự án giai đoạn 10 - 2