Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cập Nhật Dự Án Trường Bán Công Florida – Giai Đoạn 10

Nhận tin tức mới
Cập Nhật Dự Án Trường Bán Công Florida – Giai Đoạn 10
19/05/2015

Cập nhật tiến độ dự án EB5 trường bán công Charter School – giai đoạn 10 – tại bang Florida tháng 5/2015.

Một số hình ảnh tiến độ của dự án.


Cập Nhật Dự Án Trường Bán Công Florida - Giai Đoạn 10

 

Cập Nhật Dự Án Trường Bán Công Florida - Giai Đoạn 10