Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Dự Án Charter School – Giai Đoạn 24 -Happy Hollow Charter School Palm Beach

Nhận tin tức mới
Dự Án Charter School – Giai Đoạn 24 -Happy Hollow Charter School Palm Beach
25/08/2017

Dự án EB5 trường bán công Charter School tại Floria – giai đoạn 24 – Happy Hollow Charter School Palm Beach cập nhật dự án.

Một số hình ảnh từ dự án:

Cập nhật dự án giai đoạn 24-Happy Hollow Charter School Palm Beach

Cập nhật dự án giai đoạn 24-Happy Hollow Charter School Palm Beach - 2

Cập nhật dự án giai đoạn 24-Happy Hollow Charter School Palm Beach - 3