Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Dự Án EB5 Charter School – Giai Đoạn 12B – Jacksonville Cập Nhật Dự Án

Nhận tin tức mới
25/08/2017

Dự án trường bán công Charter School tại Florida giai đoạn 12B – JacksonvilleB – cập nhật dự án.

Một số hình ảnh từ dự án.

Cập nhật dự án 12B-Jacksonville

Cập nhật dự án 12B-Jacksonville - 2

Cập nhật dự án 12B-Jacksonville - 3