Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Khối Thịnh Vượng Anh

Dự Án EB5 Charter School – Giai Đoạn 12B – Jacksonville Cập Nhật Dự Án

Nhận tin tức mới
Dự Án EB5 Charter School  – Giai Đoạn 12B – Jacksonville Cập Nhật Dự Án
25/08/2017

Dự án trường bán công Charter School tại Florida giai đoạn 12B – JacksonvilleB – cập nhật dự án.

Một số hình ảnh từ dự án.

Dự Án EB5 Charter School  - Giai Đoạn 12B - Jacksonville Cập Nhật Dự Án

Dự Án EB5 Charter School  - Giai Đoạn 12B - Jacksonville Cập Nhật Dự Án

Dự Án EB5 Charter School  - Giai Đoạn 12B - Jacksonville Cập Nhật Dự Án