Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Khối Thịnh Vượng Anh (Caribê)

Các dự án trường bán công Florida đạt tỷ lệ thành công cao – Bản tin dự án tháng 9-2014

Nhận tin tức mới
09/09/2014

Thêm 6 trường hoàn công và đưa vào sử dụng trong chuỗi 12 dự án trường bán công EB5 đầu tiên của GreenAccess tại Florida

288 hồ sơ nộp vào USCIS

88 hồ sơ I-526 mới được phê duyệt tử 5 dự án mới nhất

Hơn 410 nhà đầu tư tin tưởng đầu tư vào hệ thống dự án trường bán công tại Florida của GreenAccess

4 trường tiếp theo dự kiến hoàn công năm 2015 và dự án 4 dự kiến hoàn thành 60% vào tháng 8.2015

Các dự án trường bán công Florida đạt tỷ lệ thành công cao - Bản tin dự án tháng 9-2014