Tóm Tắt Dự Báo Kinh Tế Hy Lạp (Tháng 5 Năm 2018)


Hy Lạp đang từng bước đi qua giai đoạn khủng hoảng về kinh tế từ những năm 2007, và hiện nay sau hơn 1 thập niên cố gắng  nền kinh tế Hy Lạp đã đạt được sự hồi phục sau khủng hoảng.

Tăng trưởng GDP dự kiến ​​sẽ tăng lên 2,3% vào năm 2019. Xuất khẩu sẽ là động lực tăng trưởng chính, được hưởng lợi từ sự gia tăng nhu cầu bên ngoài và cải thiện khả năng cạnh tranh. Đầu tư và tiêu dùng tư nhân sẽ phục hồi như sự tự tin xây dựng lại, sau khi cải thiện uy tín tài chính. Tiếp tục công suất dư thừa cao sẽ hạn chế áp lực giá cả và tiền lương.

Trong năm 2018, thặng dư ngân sách sẽ giúp thực hiện tốt các mục tiêu trung hạn, thông qua chi tiêu hạn chế và cải thiện thu thuế, sau đó giảm dần về mục tiêu trong năm 2019. Tuy nhiên, tỉ lệ nợ công vẫn còn cao. Việc giảm nợ công sẽ cần thêm những cải cách tăng trưởng bền vững, gia tăng thặng dư chính và tái cơ cấu nợ bổ sung. Thực hiện việc cải cách toàn diện và giữ đà tăng trưởng là chìa khóa để tăng cường tăng trưởng toàn diện cho nền kinh tế Hy Lạp.

Hy Lạp sẽ tiếp tục thực hiện các cải cách liên tục để quản lý, xác định mục tiêu tốt hơn về bảo trợ xã hội giúp giảm nghèo cao, đặc biệt là hỗ trợ tốt cho trẻ em.

Tóm Tắt Dự Báo Kinh Tế Hy Lạp (Tháng 5 Năm 2018)

Nguồn: Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD)

Đánh giá hồ sơ cá nhân trực tuyến

Kiểm tra tình trạng hồ sơ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ di trú hoa kỳ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

Xem thêm

gửi câu hỏi đến kornova
Đăng ký nhận bản tin di trú
error: Content is protected !!