Quốc hội Cyprus ủng hộ luật thuế cư trú “quy tắc 60 ngày” dành cho cá nhân


Vào ngày 14 tháng 7 năm 2017, quốc hội Cyprus đã bỏ phiếu cho sửa đổi luật thuế Cyprus bổ sung yêu cầu thứ hai – “quy tắc 60 ngày” – nhằm xác định yếu tố thuế cư trú Cyprus đối với cá nhân.

Một khi sửa đổi luật thuế này được công bố trong Công báo Chính phủ, luật sẽ có hiệu lực từ 1 tháng 1 năm 2017 (nghĩa là từ năm thuế năm 2017 – năm thuế ở Cyprus cũng là năm dương lịch).

Khi quy tắc “60 ngày” có hiệu quả, kể từ năm thuế năm 2017, cá nhân sẽ được coi là cư trú thuế của Cyprus nếu cá nhân đáp ứng nguyên tắc “183 ngày” hiện tại hoặc “quy tắc 60 ngày”mới cho năm tính thuế.

“Quy tắc 60 ngày” áp dụng cho các cá nhân trong năm tính thuế liên quan:
(i) không cư trú ở bất kỳ tiểu bang nào khác trong một khoảng thời gian tổng cộng 183 ngày, và
(ii) không phải là cư dân thuế ở bất kỳ tiểu bang nào khác, và
(iii) cư trú tại Cyprus trong ít nhất 60 ngày, và
(iv) có các mối quan hệ khác được xác định ở Cyprus.

Các quy định về thuế ở Cyprus của cá nhân cư trú không phải là cư trú thuế cũng áp dụng đối với những người không cư trú là cư dân thuế theo “quy tắc 60 ngày”.

Người nước ngoài trở thành cư dân thuế của Cyprus được tự động được chỉ định là “không phải là cư dân” cho các mục đích thuế của Cyprus và được hưởng một loạt các ưu đãi về thuế cá nhân (ví dụ như miễn thuế hoàn toàn từ cổ tức và lãi). Cũng có những lợi ích về thuế quan khác như miễn thuế hoàn toàn đối với lợi nhuận từ việc bán cổ phần và được miễn thuế 50% đối với thu nhập từ Cyprus cho người có thu nhập cao.

Theo PWC

Đánh giá hồ sơ cá nhân trực tuyến

Kiểm tra tình trạng hồ sơ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ di trú hoa kỳ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

Xem thêm

gửi câu hỏi đến kornova
Đăng ký nhận bản tin di trú
error: Content is protected !!