Dự án EB-5 trường bán công tại Florida – Dự án 39: Academir Preparatory Academy Expansion


Dự án EB-5 trường bán công tại Florida – Dự án 39: Academir Preparatory Academy Expansion

Tổng quan dự án

Những nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm con đường trực tiếp nhận quyền thường trú Thẻ Xanh cho cả gia đình qua chương trình đầu tư di trú EB-5 có cơ hội đầu tư chuyên biệt $500,000 vào dự án hệ thống trường bán công hàng đầu Hoa Kỳ. Khoản đầu tư sẽ thực hiện dưới hình thức khoản vay có đảm bảo cho đơn vị phát triển dự án giàu kinh nghiệm là Christian Life Mission, Inc. Sau khi xây dựng hoàn thành, dự án sẽ được quản lý và điều hành bởi Academir Charter School, Inc là một công ty phi lợi nhuận cung cấp cho học sinh một nền giáo dục tiểu học chất lượng cao.

Mô hình dự án đã được Cục Di Trú (USCIS) phê duyệt

Được chính phủ bang Florida hoàn toàn ủng hộ

Tài Chính

Trường  nhận trợ cấp tài chính từ chính phủ cho hoạt động trên từng học sinh: hệ thống trường bán công nhận nguồn thu ổn định từ chính quyền địa phương và bang Florida để trang trải chi phí điều hành trường  như áp dụng cho tất cả các trường khắp bang, chính quyền bang chịu trách nhiệm kiểm soát tài chính và thành tích giáo dục của trường.

Mô tả trường và vị trí

Đây là giai đoạn mở rộng của trường giai đoạn 21 và 37 – Academir Preparatory Academy. Trường tọa lạc tai 14105 SW 184th St, Miami, Florida. Khi hoàn công, trường sẽ phục vụ 290 học sinh lớp K-8. Dự kiến sẽ hoàn thành cho năm học tháng 8.2019.

Website chính thức của trường đang hoạt động

www.academircharterschoolpreparatory.com

Các đơn vị tham gia dự án

Dự án EB-5 trường bán công tại Florida - Dự án 39: Academir Preparatory Academy Expansion

Tổng quan tài chính

Tổng chi phí dự án: $3.8 triệu

Đầu tư bởi đơn vị phát triển: $870,000  (22%)

Vay từ nhà đầu tư EB5: $3 triệu (78%)

Tổng số nhà đầu tư: 6 nhà đầu tư di trú

Số lượng công việc EB-5 theo yêu cầu: 79 công việc (13.2 công việc cho mỗi nhà đầu tư)

Số lượng việc làm tạo ra theo ước tính thẫm định: 104 việc làm (thặng dư 31.7%)

Chi tiết đầu tư : $500,000 – đầu tư vào dự án

$55,000 – phí quản lý ( không bao gồm phí pháp lý và lệ phí chính phủ)

Dự án EB-5 trường bán công tại Florida - Dự án 39: Academir Preparatory Academy Expansion
Dự án 39: Academir Preparatory Academy Expansion

Dự án hệ thống Charter Schools

Đánh giá hồ sơ cá nhân trực tuyến

Kiểm tra tình trạng hồ sơ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ di trú hoa kỳ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

Xem thêm

gửi câu hỏi đến kornova
Đăng ký nhận bản tin di trú
error: Content is protected !!