Cập nhật tiến trình xây dựng dự án 34- WINTER GARDEN INNOVATION MONTESSORI


Winter Garden Innovation Montessori tọa lạc tại 1610 North Lakewood Avenue ở Ocoee, Florida, là một trường công lập mới cho 850 sinh viên từ mẫu giáo đến lớp 8 (500 sinh viên mới và 300 chuyển sang). Việc xây dựng bắt đầu vào cuối năm 2017 để đưa vào sử dụng vào tháng 8 năm 2018. Trường mầm non được khai trương vào ngày 14 tháng 8 năm 2017.

Cập nhật tiến trình xây dựng dự án 34- WINTER GARDEN INNOVATION MONTESSORI

Đánh giá hồ sơ cá nhân trực tuyến

Kiểm tra tình trạng hồ sơ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ di trú hoa kỳ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

Xem thêm

gửi câu hỏi đến kornova
Đăng ký nhận bản tin di trú
error: Content is protected !!