Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Khối Thịnh Vượng Anh

Tháng 11.2017-Thống kê lượng visa EB5 phát hành cho Việt Nam

Nhận tin tức mới
Tháng 11.2017-Thống kê lượng visa EB5 phát hành cho Việt Nam
24/12/2017

Cục di trú bắt đầu phát hành báo cáo lượng visa đã cấp hàng tháng cho từng diện di trú từ tháng 3.2017
Theo thống kê lượng visa đầu tư định cư EB-5 phát hành tháng 11.2017 cho người Việt Nam gồm 21 nhà đầu tư + 17 người phối ngẫu (vợ/chồng) và 43 người con. Toàn bộ số visa EB-5 cấp qua lãnh sự quán Mỹ tại TPHCM.

Tháng 11.2017-Thống kê lượng visa EB5 phát hành cho Việt Nam
Xem thêm Ký hiệu các loại thị thực
Tháng 11.2017-Thống kê lượng visa EB5 phát hành cho Việt Nam