Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Phí Thụ Lý Hồ Sơ Định Cư Canada Tăng Từ Ngày 30 Tháng 04 Năm 2022

Nhận tin tức mới
Phí Thụ Lý Hồ Sơ Định Cư Canada Tăng Từ Ngày 30 Tháng 04 Năm 2022
23/04/2022

Bộ Nhập cư, Người tị nạn và Di trú Canada (IRCC) sẽ tiến hành điều chỉnh phí thụ lý hồ sơ nhập cư áp dụng từ ngày 30 tháng 04 năm 2022.

Bộ di trú Canada đang thông qua quyết định việc tăng phí xử lý hồ sơ định cư vào cuối tháng này cho những người nước ngoài muốn trở thành thường trú nhân Canada. Các khoản phí mà công dân nước ngoài phải trả bao gồm chi phí vận hành, xử lý và cung cấp dịch vụ liên quan đến tất cả các chương trình nhập cư thường trú. Các quy định mới về việc tăng phí sẽ có hiệu lực từ ngày 30 tháng 4 năm 2022. Lần tăng phí này bao gồm các diện định cư kinh tế, xin giấy phép làm việc, diện bảo lãnh gia đình và diện nhân đạo. Tất cả các loại phí đều áp dụng bằng đồng CAD.

Bảng so sánh biểu phí hiện tại và biểu phí mới áp dụng từ 30/4/2022

Trước đó vào tháng 04 năm 2020, lần đầu tiên kể từ năm 2002 IRCC cũng đã điều chỉnh mức lệ phí thụ lý hồ sơ định cư. Vào thời điểm đó, Chính phủ cũng thông báo rằng lệ phí sẽ tăng 2 năm một lần để điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát. Chính phủ Canada ủng hộ cách tiếp cận hiệu quả về chi phí để tài trợ cho các chương trình của chính phủ, trong đó phần lớn chi phí do những người nhận dịch vụ và hưởng lợi trực tiếp từ hồ sơ chịu trách nhiệm chi phí.

Các khoản tăng phí này nhằm đảm bảo rằng mức phí nhập cư của Canada vẫn cạnh tranh và phù hợp với các khoản phí của các quốc gia khác. Hiện nay mức phí thụ lý hồ sơ nhập cư của Canada tương đối thấp hơn so với các quốc gia có hệ thống nhập cư tương tự, chẳng hạn như Úc, New Zealand, Vương quốc Anh và Mỹ. Các loại phí này dự kiến ​​sẽ tăng sau 02 năm dựa trên mức tăng của Chỉ số giá Tiêu dùng hiện hành được làm tròn đến $5 gần nhất. Việc tăng lệ phí tiếp theo ở cấp liên bang dự kiến ​​sẽ được công bố vào năm 2024.

(Cre: Canada.ca)

 Kornova sẽ đồng hành tư vấn và hoạch định lộ trình định cư Canada thành công cho cả gia đình.

Liên hệ – Tel: (028)38290430 | Email: vietnam@kornova.com | Đăng ký tư vấn trực tuyến tại đây

Xem thêm