Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Khách Đã Định Cư Sẽ Đồng Loạt Nhận Thông Báo Nhắc Nhở Khi Nhập Cư Vào Lại Cửa Khẩu Canada Cần Có Thẻ PR Còn Hạn

Nhận tin tức mới
Khách Đã Định Cư Sẽ Đồng Loạt Nhận Thông Báo Nhắc Nhở Khi Nhập Cư Vào Lại Cửa Khẩu Canada Cần Có Thẻ PR Còn Hạn
01/12/2016
Quý anh chị đã định cư Canada sẽ đồng loạt nhận được thông báo nhắc nhở khi nhập cư vào lại cửa khẩu Canada cần có thẻ PR và thẻ phải còn hạn.
Lý do có thông báo này do bởi trước đây nhiều người nhập cư Canada sau khi có thẻ PR trình bằng lái + hộ chiếu cũng ok nhưng do kể từ 9.11 họ yêu cầu phải có hộ chiếu Canada, PR Canada hoặc phê duyệt nhập cảnh điện tử mới vô được.
Yêu cầu mới về hộ chiếu của Canada có hiệu lực vào cuối tháng 9 cũng được gia hạn đến 10 tháng 11, 2016, yêu cầu này buộc người dân Canada có hai quốc tịch phải mang hộ chiếu Canada hợp lệ để được nhập cảnh khi đi du lịch bằng đường hàng không.
Trích dẫn thư từ cục di trú mời quý anh chị tham khảo:
“Hello,
Our records show that you may be a permanent resident (PR) of Canada. This email is a reminder that you must present your valid Permanent Resident Card (PR Card) or permanent resident travel document (PRTD) when boarding a flight to Canada.
Canadian permanent residents who do not present a valid PR card or PRTD may be denied boarding their flight to Canada for not having the appropriate travel documents.
It is your responsibility to ensure that your PR card is still valid when you return from travel outside of Canada. The expiry date is printed on the card. If your PR card is expired or will expire within six months, you should apply now to renew your card.
  • If you are in Canada and do not currently have a permanent resident card or your card is expired, find out how to apply for a permanent resident card.
  •  If you are outside of Canada and do not have a PR card or your card is expired, find out how to apply for a permanent resident travel document (PRTD).
Plan ahead and check the processing times to receive a valid PR card or PRTD before your next international trip.
Please note that if you believe you no longer meet Canada’s permanent residency requirements, your permanent resident status must be resolved before you can apply for a visitor visa or an Electronic Travel Authorization (eTA). For example, if you choose to give up (renounce) your permanent resident status, you can then apply for an eTA or a visa. Learn more about your residency requirements and your options as a permanent resident of Canada.
We encourage you to share this information with your family and friends as we want to avoid Canadian permanent residents experiencing travel delays because they don’t have the appropriate travel document to board a flight to Canada.
Thank you,
Immigration, Refugees and Citizenship Canada”

(Cre: CIC)