Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Canada Gia Hạn Đến 9 Tháng 11 Cho Áp Dụng Bắt Buộc Yêu Cầu Hộ Chiếu Và Lấy Phê Duyệt Nhập Cảnh Điện Tử Dành Cho Các Đối Tượng Miễn Thị Thực

Nhận tin tức mới
Canada Gia Hạn Đến 9 Tháng 11 Cho Áp Dụng Bắt Buộc Yêu Cầu Hộ Chiếu Và Lấy Phê Duyệt Nhập Cảnh Điện Tử Dành Cho Các Đối Tượng Miễn Thị Thực
22/09/2016
Thời gian chuyển tiếp cho phép du khách lên chuyến bay đến Canada mà không cần có một ETA (phê duyệt nhập cảnh điện tử viết tắt của từ Electronic Travel Authorization) trong mùa hè sẽ chính thức kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2016.
Để hạn chế những gián đoạn trong du lịch đi lại của du khách, Cục di trú gia hạn thời hạn áp dụng đến 9 tháng 11, 2016. Kể từ 10 tháng 11, 2016, du khách đến Canada phải có phê duyệt nhập cảnh điện tử – ETA hoặc thị thực nhập cảnh trước khi lên máy bay.
Yêu cầu mới về hộ chiếu của Canada có hiệu lực vào cuối tháng 9 cũng được gia hạn đến 10 tháng 11, 2016, yêu cầu này buộc người dân Canada có hai quốc tịch phải mang hộ chiếu Canada hợp lệ để được nhập cảnh khi đi du lịch bằng đường hàng không.
Nếu bạn đã nhận được giấy phép học tập hay làm việc  vào hoặc trước ngày 31 tháng 7 năm 2015, bạn sẽ cần phải lấy phê duyệt nhập cảnh điện tử – gọi tắt là ETA nếu bạn muốn nhập cảnh hoặc trở lại Canada bằng đường hàng không.
Nếu bạn đã nhận được giấy phép học tập hay làm việc vào hoặc sau ngày 01 tháng 8, 2015, bạn được tự động ban hành một ETA kèm với giấy phép học tập hoặc giấy phép lao động của bạn. Bạn không cần làm thêm gì;
Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng bạn đi du lịch đến Canada sử dụng hộ chiếu mà bạn đã dùng để xin cho giấy phép học tập hoặc giấy phép lao động của bạn.
Để biết thêm thông tin, và áp dụng cho phê duyệt nhập cảnh điện tử – ETA, vui lòng truy cập trang web Canada.ca/eTA.
(Cre: Cục Nhập cư, tị nạn và Quốc tịch Canada)