Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Hy Lạp Sửa Đổi Luật Để Thay Đổi Một Số Yêu Cầu Và Điều Kiện Trong Đầu Tư Visa Vàng

Nhận tin tức mới
Hy Lạp Sửa Đổi Luật Để Thay Đổi Một Số Yêu Cầu Và Điều Kiện Trong Đầu Tư Visa Vàng
07/06/2020

Quốc hội Hy Lạp đã thông qua Luật 4686/2020, trong đó bao gồm những thay đổi về yêu cầu và điều kiện trong chương trình visa vàng nhằm giảm thiểu các rủi ro trong quá trình giao dịch đầu tư bất động sản.

Theo đó, Luật mới sẽ cho phép nhà đầu tư thanh toán đầy đủ giá trị các bất động sản đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, thay vì bắt buộc mở tài khoản ngân hàng Hy Lạp như trước đây. Trên thực tế các giao dịch thanh toán quốc tế luôn có những rủi ro nhất định thuộc về người bán hoặc người mua. Với việc có tài khoản ngân hàng Hy Lạp, người mua có thể nhận được séc thu ngân từ ngân hàng Hy Lạp trong quá trình giao dịch như một bằng chứng thanh toán, và trở thành giao dịch trực tiếp trong đó tiền và tài sản đổi chủ cùng một lúc. Hình thức này giúp giảm thiểu rủi ro cho hai bên, nhưng người bán vẫn có thể quy định việc chuyển nhượng bị vô hiệu nếu người mua không thanh toán đúng hẹn.

Cơ quan nhập cư chỉ phê duyệt các hồ sơ xin quyền thường trú trên cơ sở tài sản đã được chuyển nhượng và thanh toán đầy đủ, nếu một thỏa thuận mua bán với điều khoản hủy bỏ sẽ được coi là không đủ bằng chứng. Và giao dịch có thể đã bị tuyên bố vô hiệu sau khi nhà đầu tư trực tiếp đã nhận được giấy phép cư trú. Và để bảo đảm quyền lợi của mình, người bán có thể thêm vào điều khoản ghi rõ thỏa thuận bị vô hiệu nếu không nhận được thanh toán bất kỳ người mua thanh toán từ tài khoản nước ngoài hoặc từ tài khoản ở Hy Lạp.

Liên hệ đăng ký tư vấn: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com