Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Hướng Dẫn Nhập Tịch Mới

Nhận tin tức mới
13/01/2012
Ông Jason Kenney- Bộ trưởng Bộ Di trú & Quốc tịch Canada thông báo rằng ông sẽ giới thiệu một hướng dẫn mới về việc nhập quốc tịch Canada. Trong hướng dẫn nhập quốc tịch mới sẽ bao gồm các thông tin về lịch sử quân sự của Canada và các sự kiện có tầm quan trọng lịch sử.

Bản hướng dẫn mới này sẽ được áp dụng cho những người Canada mới để học thi quốc tịch và bản này sẽ thay thế cho bản cũ đã được áp dụng từ năm 1997. Với tiêu đề Khám phá Canada: Quyền lợi và Trách nhiệm của công dân, bản hướng dẫn mới sẽ nêu bật vai trò của quân đội Canada trong qua khứ của đất nước. Bộ trưởng Kenney đã thông báo một ngày trước Ngày Tưởng Nhớ (Remembrance Day), ngày mà tất cả các công dân Canada nhớ về các chiến sĩ Canada đã thiệt mạng trong chiến tranh và suy ngẫm về những đóng góp của họ vì tự do cho đất nước.

Ngoài ra, bản hướng dẫn còn gồm có các thông tin về các liên đoàn, phong trào xã hội và chính trị tại Canada, về các anh hùng thể thao của Canada. Kenney nói: Chúng tôi muốn bảo đảm rằng những người mới đến hiểu rằng quyền công dân không phải chỉ để có được tinh trạng hợp pháp, mà nó còn có những đặc quyền và quyền lợi nhất định. Nó đang kết nối cộng đồng người Canada lại với nhau và nó đang kết nối lịch sử.