Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Hội chợ việc làm tại Manitoba

Nhận tin tức mới
Hội chợ việc làm tại Manitoba
24/10/2017

Hội chợ việc làm 2017 diễn ra ngày 27 tháng 10, 2017 từ 4:00 – 7:00 giờ chiều tại Manitoba
Maples Collegiate in Winnipeg
1330 Jefferson Ave, Winnipeg, MB R2P 1L3, Canada

Hội chợ việc làm tại Manitoba
Hội chợ việc làm tại Manitoba 2017