Liên hệ
Trang chủ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Hội chợ việc làm tại Manitoba

Nhận tin tức mới
Hội chợ việc làm tại Manitoba
24/10/2017

Hội chợ việc làm 2017 diễn ra ngày 27 tháng 10, 2017 từ 4:00 – 7:00 giờ chiều tại Manitoba
Maples Collegiate in Winnipeg
1330 Jefferson Ave, Winnipeg, MB R2P 1L3, Canada

Hội chợ việc làm tại Manitoba, dinh cu Manitoba
Hội chợ việc làm tại Manitoba 2017