Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Công Đoàn Hiệp Hội Chuyên Nghiệp Của Cán Bộ Ngoại Giao (PAFSO) Canada Đình Công

Nhận tin tức mới
Công Đoàn Hiệp Hội Chuyên Nghiệp Của Cán Bộ Ngoại Giao (PAFSO) Canada Đình Công
18/06/2013
Công đoàn Hiệp hội chuyên nghiệp của cán bộ ngoại giao (PAFSO) hiện đang tham gia đình công. Thành viên công đoàn PAFSO có trách nhiệm thụ lý đơn xin thị thực đã rời khỏi văn phòng tại Canada và ở nước ngoài.

Thời gian thụ lý thị thực cho các hồ sơ thị thực cư trú tạm thời và thường trú sẽ không tính đến khoản thời gian tạm ngừng làm việc do đình công. Bất cứ cá nhân nộp đơn xin thị thực nên dự đoán sự chậm trễ này.

Kế hoạch dự phòng đã được thực hiện để đảm bảo tất cả các văn phòng vẫn mở cửa và cung cấp được ít nhất một mức tối thiểu các dịch vụ. Ưu tiên sẽ được đặt trên các hồ sơ nhân đạo khẩn cấp.

CIC hiện đang tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình.
(Cre: CIC news)