Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Đầu Tư Lấy Quốc Tịch Grenada Không Hạn Chế Tuổi Ông Bà Cha Mẹ Kèm Trong Hồ Sơ

Nhận tin tức mới
Chương Trình Đầu Tư Lấy Quốc Tịch Grenada Không Hạn Chế Tuổi Ông Bà Cha Mẹ Kèm Trong Hồ Sơ
10/02/2015
Chương trinh đầu tư lấy quốc tịch Grenada, và trở thành thành viên Khối Cộng Đồng Chung Anh Quốc vừa có thay đổi mới: Chương trình hiện nay không còn hạn chế tuổi tối thiểu cho các bậc cha mẹ / ông bà được đi cùng trong hồ sơ nhà đầu tư.
  • Cha mẹ và ông bà của người nộp đơn chính và người phối ngẫu có thể trong hồ sơ đầu tư nhận quốc tịch Grenada như người phụ thuộc nếu họ có thể chứng minh rằng họ sống chung phụ thuộc về tài chính đương đơn chính.
  • Thời gian xét duyệt trung bình chương trình Đầu tư lấy quốc tịch Grenada là: 2-3 tháng.
  • Chương trình này mang đến cho nhà đầu tư quốc tịch Grenada được phép du lịch miễn thị thực đến nhiều quốc gia trên toàn thế giới, bao gồm cả Anh và Hồng Kông.
  • Miễn thị thực du lịch sang Liên Minh Châu Âu đang được xem xét, sẽ sớm được thông qua.
  • Chương trình này được mở rộng cho tất cả các công dân của các nước tham gia chương trình.

Liên hệ đăng ký tư vấn thực hiện chương trình cùng Kornova:

Đăng ký lịch hẹn tư vấn:Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com