Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chính Phủ New Brunswick Tài Trợ Kinh Phí Đào Tạo Cho Người Lao Động

Nhận tin tức mới
Chính Phủ New Brunswick Tài Trợ Kinh Phí Đào Tạo Cho Người Lao Động
22/08/2017

Chính quyền tỉnh bang New Brunswick thông báo về việc sẽ tài trợ kinh phí đào tạo cho doanh nghiệp dành cho người lao động lên đến 10,000 CAD/ ứng viên. Trong đó chính quyền bang New Brunswick tài trợ 2/3 kinh phí & người sử dụng lao động chỉ cần trang trải 1/3 kinh phí còn lại.

Đây là một chương trình hỗ trợ người lao động mang lại các lợi ích to lớn cho cả bản thân người lao động, doanh nghiệp nói chung và tỉnh bang New Brunswick nói riêng.

Xem thêm chi tiết chương trình tại đây