Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chính Phủ Canada Chính Thức Thông Báo Tiêu Chí, Ngành Nghề Và Tiếp Nhận Hồ Sơ Diện Nhân Viên Trình Độ Cao Từ 01/05/2014

Nhận tin tức mới
Chính Phủ Canada Chính Thức Thông Báo Tiêu Chí, Ngành Nghề Và Tiếp Nhận Hồ Sơ Diện Nhân Viên Trình Độ Cao Từ 01/05/2014
02/05/2014
Chính phủ Canada chính thức thông báo tiêu chí, ngành nghề và tiếp nhận hồ sơ diện Nhân Viên Trình Độ Cao từ 1/5/2014.  Đây là lần nhận hồ sơ cuối cùng diện FSWP, FSTP và CEC theo hệ thống hiện hành trước khi phát hành Định Hướng Nhập Cảnh Nhanh vào tháng Giêng năm 2015.
Hạn mức chung và hạn mức từng ngành, hệ điểm IELTS và hệ điểm tối thiểu nộp đơn được công bố cùng với qui chế thẩm định bằng cấp. Danh sách 50 ngành nghề đã được xác nhận.

 

1  Senior managers – financial, communications and other business services (NOC 0013) Quản lý cấp cao – tài chính , truyền thông và các dịch vụ kinh doanh khác (NOC 0013)
2  Senior managers – trade, broadcasting and other services, n.e.c. (0015)  Quản lý cấp cao – thương mại, phát thanh truyền hình và các dịch vụ khác , chưa được phân vào ngành khác ( 0015 )
3 Financial managers (0111)  Quản lý tài chính ( 0111 )
4 Human resources managers (0112)  Quản lý nguồn nhân lực ( 0112 )
5 Purchasing managers (0113) Quản lý thu mua ( 0113 )
6 Insurance, real estate and financial brokerage managers (0121) Quản lý bảo hiểm, bất động sản và môi giới tài chính ( 0121 )
7 Managers in health care (0311)  Các nhà quản lý trong chăm sóc sức khỏe             ( 0311 )
8   Construction managers (0711) Quản lý xây dựng ( 0711 )
9 Home building and renovation managers (0712)  Quản lý xây dựng nhà ở và đổi mới ( 0712 )
10 Managers in natural resources production and fishing (0811) Quản lý sản xuất tài nguyên thiên nhiên và đánh bắt cá ( 0811 )
11 Manufacturing managers (0911) Quản lý sản xuất ( 0911 )
12  Financial auditors and accountants         (1111)  Kiểm toán viên tài chính và kế toán ( 1111)
13 Financial and investment analysts (1112) Phân tích tài chính và đầu tư ( 1112)
14  Securities agents, investment dealers and brokers (1113) Đại lý chứng khoán, đại lý đầu tư và môi giới ( 1113)
15 Other financial officers (1114) Viên chức tài chính khác (1114 )
16 Professional occupations in advertising, marketing and public relations (1123)  Nghề chuyên nghiệp trong quảng cáo , tiếp thị và quan hệ công chúng (1123 )
17  Supervisors, finance and insurance office workers (1212)  Giám sát , tài chính, bảo hiểm lao động ( 1212)
18  Property administrators (1224)  Quản trị bất động sản ( 1224)
19   Geoscientists and oceanographers (2113) Địa chất học và hải dương học ( 2113)
20  Civil engineers (2131)  Kỹ sư xây dựng (2131 )
21 Mechanical engineers (2132) Kỹ sư cơ khí ( 2132)
22 Electrical and electronics engineers (2133) Kỹ sư điện và điện tử (2133 )
23  Petroleum engineers (2145) Kỹ sư dầu khí ( 2145 )
24 Information systems analysts and consultants (2171) Các chuyên viên phân tích hệ thống thông tin và tư vấn      ( 2171 )
25 Database analysts and data administrators (2172) Phân tích cơ sở dữ liệu và quản trị dữ liệu ( 2172 )
26 Software engineers and designers (2173) Kỹ sư phần mềm và thiết kế (2173 )
27 Computer programmers and interactive media developers (2174)  Lập trình máy tính và truyền thông tương tác phát triển ( 2174 )
28 Mechanical engineering technologists and technicians (2232) Kỹ sư công nghệ kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật viên     ( 2232)
29 Construction estimators (2234) Dự toán xây dựng (2234 )
30 Electrical and electronics engineering technologists and technicians (2241) Điện và điện tử kỹ nghệ chuyên viên và kỹ thuật viên ( 2241 )
31 Industrial instrument technicians and mechanics (2243) Kỹ thuật viên công nghiệp thiết bị và thợ máy cơ khí ( 2243 )
32   Inspectors in public and environmental health and occupational health and safety (2263) Thanh tra y tế về sức khỏe môi trường và công cộng và sức khỏe nghề nghiệp và an toàn ( 2263 )
33  Computer network technicians (2281) Kỹ thuật viên mạng máy tính (2281 )
34   Nursing co-ordinators and supervisors (3011) Điều phối y tá và giám sát viên ( 3011 )
35 Registered nurses and registered psychiatric nurses (3012) Y tá và y tá khoa tâm thần đã đăng ký ( 3012 )
36 Specialist physicians (3111) Bác sĩ chuyên khoa ( 3111 )
37 General practitioners and family physicians (3112) Bác sĩ đa khoa và bác sĩ gia đình ( 3112 )
38 Dietitians and nutritionists (3132)  Chuyên gia dinh dưỡng và ăn kiêng ( 3132)
39 Audiologists and speech-language pathologists (3141) Thính học và bệnh lý học ngôn ngữ nói ( 3141)
40 Physiotherapists (3142) Vật lý trị liệu ( 3142 )
41 Occupational therapists (3143) Trị liệu ( 3143 )
42 Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists (3214) Trị liệu hô hấp, dịch truyền lâm sàng và kỹ thuật tim phổi ( 3214 )
43 Medical radiation technologists (3215) Kỹ thuật viên bức xạ y tế ( 3215 )
44 Medical sonographers (3216) Siêu âm y tế ( 3216 )
45 Licensed practical nurses (3233) Y tá thực hành được cấp phép ( 3233 )
46  Paramedical occupations (3234) Nghề y tế ( 3234 )
47  University professors and lecturers (4011) Các giáo sư và giảng viên đại học ( 4011 )
48  Psychologists (4151) Nhà Tâm lý học ( 4151 )
49 Early childhood educators and assistants (4214) Giáo dục mầm non và trợ lý ( 4214 )
50  Translators, terminologists and interpreters (5125) Dịch thuật, thuật ngữ và phiên dịch ( 5125 )

Trước đó, vào ngày 23 tháng tư năm 2014, tại thủ đô Ottawa – Bộ trưởng Quốc tịch và Di trú Canada, ông Chris Alexander – đã công bố các biện pháp mới trong chương trình nhập cư kinh tế trọng điểm để chuẩn bị cho ra mắt năm tới Định Hướng Nhập Cảnh Nhanh, mô hình mới hướng đến tích cực tuyển dụng của Canada.  Định Hướng Nhập Cảnh Nhanh sẽ dẫn đến một hệ thống nhập cư kinh tế nhanh hơn và linh hoạt hơn sẽ đáp ứng nhu cầu thị trường kinh tế và lao động của Canada.

Để chuẩn bị cho sự ra mắt của Định Hướng Nhập Cảnh Nhanh vào năm 2015 , Cục Quốc tịch và Nhập cư Canada sẽ bắt đầu nhận các hồ sơ theo hạn ngạch mới cho Chương trình Nhân Viên Trình Độ Cao liên bang (Federal Skilled Worker ( FSWP )) , chương trình nhân viên tay nghề liên bang ( FSTP ) và chương trình Kinh Nghiệm Canada (Canada Experience Class (CEC)) , bắt đầu từ ngày 01 Tháng Năm , năm 2014. Những biện pháp này sẽ đảm bảo một nguồn cung cấp ổn định lượng nhân viên lành nghề định cư tại Canada vĩnh viễn và giúp bổ sung lực lượng lao động của Canada trong khu vực , những nơi có sự thiếu hụt lao động kỹ năng .

Với lượng hồ sơ tồn đọng diện FSWP đúng tiến độ giải quyết trong năm nay, hạn mức mới 25.000 hồ sơ sẽ cung cấp lượng hồ sơ thích hợp để hỗ trợ tuyển chọn dự kiến ​cần cho ​năm 2015. Danh sách các ngành nghề đủ điều kiện – phản ánh nhu cầu thị trường lao động mới nhất – sẽ được tăng gấp đôi , từ 24 ngành nghề nâng lên 50 ngành nghề.
Để hỗ trợ nhu cầu của Canada dành cho các ngành nghề cần tay nghề kỹ thuật cao, hạn mức chương trình FSTP sẽ được tăng lên đến 5.000 hồ sơ . Tất cả 90 ngành nghề có kỹ năng tay nghề cao chỉ định theo quy định chương trình sẽ đủ điều kiện để thụ lý, mặc dù hạn mức phụ trên từng ngành vẫn áp dụng để đảm bảo thu hút lượng thích hợp từng ngành nghề .

Hạn mức chương trình CEC sẽ được tái thiết lập ở mức 8.000 hồ sơ, có hiệu lực ngày 01 tháng năm, 2014 , để thu hút trong giai đoạn chuyển tiếp dẫn đến giai đoạn Định Hướng Nhập Cảnh Nhanh.

Đầy đủ các hướng dẫn có sẵn trong công báo Canada vào ngày 26 tháng 4 năm 2014 gồm:

  • Đây là lần nhận hồ sơ cuối cùng diện FSWP, FSTP và CEC theo hệ thống hiện hành trước khi phát hành Định Hướng Nhập Cảnh Nhanh vào tháng Giêng năm 2015.
  • Hạn mức hồ sơ nhằm đảm bảo rằng các chương trình nhập cư tiếp tục đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và không tạo ra  tồn đọng hồ sơ.
  • Danh sách ngành nghề diện FSWP mới nhất được phát triển dựa trên dữ liệu thị trường lao động gần đây từ việc làm và phát triển xã hội Canada và đầu vào từ các tỉnh và vùng lãnh thổ trên nhu cầu của thị trường lao động trong khu vực.
  • Kế hoạch hành động kinh tế của Canada năm 2014 sẽ đầu tư 14 triệu CAD trong hơn hai năm và 4.7 triệu CAD mỗi năm liên tục để đảm bảo thực hiện thành công Định Hướng Nhập Cảnh Nhanh.

“Với những biện pháp thực hiện các chương trình kinh tế trọng điểm của chúng tôi , chính phủ của chúng tôi đảm bảo hệ thống nhập cư của chúng tôi đang giải quyết nhu cầu kinh tế và thị trường lao động của Canada trong khi giảm tồn đọng và cải thiện thời gian thụ lý . Chúng tôi mong muốn sự ra mắt của Định Hướng Nhập Cảnh Nhanh tháng giêng tới, sẽ là một bước tiến quan trọng trong việc thu hút các nhân viên lành nghề mà chúng tôi cần và đưa họ tham gia vào thị trường lao động tại Canada nhanh hơn”Ông Chris Alexander – Quyền công dân của Canada và Bộ trưởng Di trú đã chia sẻ.

(Cre: CIC)

Liên hệ tư vấn chương trình và thẩm định hồ sơ định cư Canada cùng Kornova

Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com