Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cập Nhật Xây Dựng Dự Án Khách Sạn 9Orchard Tháng 10/2018

Nhận tin tức mới
Cập Nhật Xây Dựng Dự Án Khách Sạn 9Orchard Tháng 10/2018
21/11/2018
Cập nhật xây dựng – cải tạo khách sạn 9Orchard. Công trình hiện trong tiến trình hoàn tất giấy phép xây dựng và thiết kế vào tháng 8/2018

Tiến trình xây dựng

Mặt tiền

 • Lắp đặt khu vực lan can.
 • Thi công chống thấm nước tầng 14.
 • Lắp đặt GFRC trên cột mái vòm.
 • Lát đá tường tầng 3 đến tầng trệt.

Các công trình thép

 • Lắp đặt khung thép.
 • Lắp đặt q-boong qua hầm.
 • Lắp đặt khung thép cho ống lọc khói và ống xả vải.
 • Lắp đặt khung thép cho ống dẫn bếp.
 • Hàn clip trên mái vòm.
 • Sơn thô và sơn nhũ tương thép thang máy.

Các công trình bê tông

 • San lấp mặt bằng các tầng 4,5 và 11.
 • Đổ lớp bê tông mỏng cho tầng hầm.
 • Đổ sàn nội thất tầng 1.

Thang máy

 • Lắp đặt khung cửa thang máy.
 • Lắp đặt cửa ra vào, lò xo và gibbs.

Công việc phá dỡ để tu sửa

 • Phá dỡ hầm.
 • Cắt bê tông để lắp đặt ống dẫn bếp.
 • Cắt bê tông tầng 3 để lắp đặt hệ thống điện.
 • Tháo dỡ các đường ống dẫn nước cũ để lắp đặt hệ thống dẫn nước mới.
 • Phá dỡ gạch để lắp đặt hệ thống ống xả vải.

Hệ thống điện

 • Đi dây điện thô tầng 4 và 5.
 • Chạy ống dẫn và hệ thống dây điện đến phòng máy nâng.

Hệ thống các cửa sổ

 • Lắp đặt các cửa sổ tầng 1.

Hệ thống giàn giáo

 • Thả pa lăng tầng 9.

Chống thấm

 • Lắp đặt chống thấm tầng 13

Các công trình gỗ và sơn

 • Lắp đặt khung cửa trượt tầng 5 đến tầng 12.
 • Sửa chửa cửa sổ vòm tầng 2.
 • Phun nhũ tương thép tầng 13.
 • Lấy khung thạch cao hành lang
 • Lắp đặt đá tấm trên tầng 4, 5 và 6.
 • Lắp đặt màng chống ồn tầng 4.
 • Bố cục và khung tầng 8 đến tầng 13.

Lát gạch và ngói

 • Lát gạch các phòng tắm tầng 4.

Hệ thống điều hòa không khí (HVAC)

 • Lắp đặt ống khói.
 • Lắp đặt các thiết bị Daikin tầng 8.
 • Lắp đặt ống đen từ tầng 1 đến hầm.
 • Kiểm tra áp lực ống đen.
 • Lắp đặt hệ thống cung và trả hàng tầng 5 đến tầng 6.

Hệ thống ống nước

 • Lắp đặt và kiểm tra các ống đồng đứng ở tầng 4 và 5.
 • Khoan lõi tầng 6 và 7 để lắp đặt hệ thống ống nước.
 • Cách nhiệt đường ống dẫn nước tầng 4 và 5.
 • Lắp đặt các vòi tắm ở tầng 4 và 5.

Hệ thống điện hạ thế

 • Lắp đặt cáp điện hạ thế.

Báo cháy

 • Lắp đặt báo cháy và báo khói tầng 4 và 5.

Phòng mẫu, mock-up & khảo sát công việc

 • Bắn điểm cho cửa ra vào (khảo sát).

Cập Nhật Xây Dựng Dự Án Khách Sạn 9Orchard Tháng 10/2018 - 2

Cập Nhật Xây Dựng Dự Án Khách Sạn 9Orchard Tháng 10/2018 - 3

Cập Nhật Xây Dựng Dự Án Khách Sạn 9Orchard Tháng 10/2018 - 4

Cập Nhật Xây Dựng Dự Án Khách Sạn 9Orchard Tháng 10/2018 - 5

Cập Nhật Xây Dựng Dự Án Khách Sạn 9Orchard Tháng 10/2018 - 6

Cập Nhật Xây Dựng Dự Án Khách Sạn 9Orchard Tháng 10/2018 - 7

Cập Nhật Xây Dựng Dự Án Khách Sạn 9Orchard Tháng 10/2018 - 8

Cập Nhật Xây Dựng Dự Án Khách Sạn 9Orchard Tháng 10/2018 - 9

Cập Nhật Xây Dựng Dự Án Khách Sạn 9Orchard Tháng 10/2018 - 10

Cập Nhật Xây Dựng Dự Án Khách Sạn 9Orchard Tháng 10/2018 - 11

Cập Nhật Xây Dựng Dự Án Khách Sạn 9Orchard Tháng 10/2018 - 13

Cập Nhật Xây Dựng Dự Án Khách Sạn 9Orchard Tháng 10/2018 - 15

Cập Nhật Xây Dựng Dự Án Khách Sạn 9Orchard Tháng 10/2018 - 16

Cập Nhật Xây Dựng Dự Án Khách Sạn 9Orchard Tháng 10/2018 - 22

Cập Nhật Xây Dựng Dự Án Khách Sạn 9Orchard Tháng 10/2018 - 24

Cập Nhật Xây Dựng Dự Án Khách Sạn 9Orchard Tháng 10/2018 - 26

Nội dung tham khảo: