Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cập Nhật Xây Dựng Dự Án Khách Sạn 9Orchard Tháng 1/2019

Nhận tin tức mới
Cập Nhật Xây Dựng Dự Án Khách Sạn 9Orchard Tháng 1/2019
07/01/2019

Dự án Khách sạn 9Orchard đã thu hút và hoàn tất bộ đơn I-526 nhận ngày ưu tiên visa cho hơn 96 nhà đầu tư trên khắp thế giới. Bộ đơn I-526 đầu tiên của dự án Khách sạn 9Orchard nhận phê duyệt trong vòng 11 tháng với hơn 7 bộ đơn I-526 đã nhận phê duyệt.

Hiện Dự án 9Orchard chỉ còn 50 suất đầu tư cuối cùng. Dự án dự kiến hoàn thành cơ bản vào quý 1/2019.

Điểm ưu việt của dự án về an toàn vốn và Thẻ xanh cho nhà đầu tư

 • Dự án đã nhận được phê duyệt bộ chứng từ mẫu dự án I-924 tháng 9/2018.
 • Nhà đầu tư EB-5 giữ ưu tiên và đảm bảo trên tài sản dự án.
 • DLJ (Chủ đầu tư dự án) góp vốn chiếm tỷ trọng lớn trong dự án (62%). Chủ dự án có giao dịch ròng hơn 16 tỷ USD với hơn 56 khách sạn trên toàn thế giới.
 • DLJ đã đầu tư 100% vốn vào dự án và dự án đã xây dựng mà không cần chờ vốn EB-5 với cam kết hoàn thành.
  • Công trình xây dựng đã bắt đầu, đảm bảo tiến độ hoàn thành vào quý 1 năm 2019.
  • Tính đến tháng 12/2018, DLJ đã đưa vào dự án 139 triệu USD. (73%)
 • EB-5 United đã thỏa thuận bảo đảm đủ nguồn vốn hoàn trả khoản vay EB-5, chủ dự án sẽ không nhận được bất cứ lợi nhuận phân phối nào từ hoạt động khách sạn đến khi vốn vay EB-5  được hoàn trả. Nguồn lợi nhuận từ dự án được bảo toàn và quản lý bởi NES để hoàn trả cho nhà đầu tư.
 • Dự án đã tạo ra 1,080 công việc, đảm bảo số lượng việc làm yêu cầu đảm bảo thẻ xanh cho 108 nhà đầu tư EB-5 đầu tiên.
 • Dự án 9Orchard có chứng nhận thẩm định dự án độc lập từ các đơn vị chuyên gia trong ngành.

– Về tính ổn định khi hoàn công với doanh số phòng ổn định ở mức 84% (Thẩm định bởi tập đoàn đánh giá khách sạn HVS).

– Về tính an toàn và các yếu tố cơ bản của dự án trong khuôn khổ EB-5 (Thẩm định bởi công ty giám định dự án EB-5 – Công ty EB-5 Diligence).

 • Khoản vay EB-5 chỉ có kỳ hạn 6 năm (5 năm +1 năm gia hạn).
 • Đủ tiêu chuẩn là vùng ưu tiên thu hút đầu tư TEA với xác nhận tiêu chuẩn mới.
 •  Tỷ lệ khoản vay trên tổng giá trị dự án chỉ còn 26% khi hoàn công.

Chiến lược hoàn vốn vượt trội của Dự Án Khách Sạn 9Orchard

 • Giá trị địa ốc thời điểm mua trị giá 41 triệu USD + mức tăng trưởng 46% = trị giá thị trường 60 triệu USD.
 • Ưu đãi thuế di tích = 20 triệu USD.
 • Tổng ngân sách dự án :190 triệu USD – Chủ đầu tư đã đưa vào xây dựng trị giá 137 triệu USD.
 • Tổng khoản vay EB-5: 73.5 triệu USD – khoản quỹ bảo tồn từ lợi nhuận khách sạn 5 năm do tổ chức thẩm định độc lập HVS đánh giá, quỹ giữ riêng trả cho nhà đầu tư EB5 22 triệu USD = khoản vay EB-5 còn 51 triệu USD.
 • Tổng giá trị dự án hoàn công 199 triệu USD + 20 triệu USD ưu đãi thuế + 22 triệu USD quỹ lợi nhuận bảo tồn = 242 triệu USD giá trị.
 • Dự án tái tài trợ ở mức 51 triệu đô/ 190 triệu = 26% tổng giá trị đầu tư ban đầu dự án.

Khoản vay EB-5 an toàn do giá trị tòa nhà dự án 60 triệu USD + giá trị quỹ bảo tồn lợi nhuận 22 triệu đô = 82 triệu USD > khoản vay EB-5 73,5 triệu USD ; và giá trị đầu tư chủ đầu tư đưa vào dự án 137 triệu USD > khoản vay EB-5 73,5 triệu USD.

(Kornova – Tư vấn định cư Mỹ)

Nội dung tham khảo: