Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Canada Bắt Đầu Thực Hiện Yêu Cầu Lấy Phê Duyệt Nhập Cảnh Điện Tử Dành Cho Các Đối Tượng Miễn Thị Thực

Nhận tin tức mới
Canada Bắt Đầu Thực Hiện Yêu Cầu Lấy Phê Duyệt Nhập Cảnh Điện Tử Dành Cho Các Đối Tượng Miễn Thị Thực
05/08/2015
Canada bắt đầu thực hiện yêu cầu lấy phê duyệt nhập cảnh điện tử (gọi tắt là ETA) cho người nước ngoài được miễn thị thực du lịch đến Canada bằng đường hàng không. 

Bắt đầu từ ngày 01 Tháng Tám năm 2015, khách du lịch đủ điều kiện có thể nộp đơn trực tuyến để lấy phê duyệt nhập cảnh điện tử – gọi tắt là ETA. Từ ngày 15 Tháng 3 năm 2016, yêu cầu nhập cảnh này sẽ trở thành bắt buộc và khách du lịch sẽ cần lấy ETA trước khi họ có thể lên một chuyến bay đến Canada. 
Ngoại lệ bao gồm công dân Mỹ và du khách có thị thực hợp lệ. Yêu cầu nhập cảnh cho các phương tiện khác (đường bộ, đường biển) không thay đổi.
Yêu cầu mới này là một cam kết quan trọng thuộc chương trình Kế hoạch hành động qua biên giới Canada-Mỹ  và khiến thủ tục nhập cư Canada nhanh chóng hơn, vì khách du lịch sẽ được kiểm tra trước khi họ đi du lịch. Hầu hết các ứng dụng sẽ được phép tự động thông qua hệ thống quản lý hồ sơ toàn cầu (GCMS), những người có những tiêu chí cần được  kiểm tra sẽ được gởi đến các viên chức để tiến hành đánh giá. Thông tin chi tiết về ETA và thủ tục xử lý các ứng dụng ETA đã được cập nhật trong các hướng dẫn tương ứng.
Bắt đầu từ ngày hôm nay, công dân các nước khác ngoài Hoa Kỳ (Mỹ), những đối tượng không cần thị thực vào Canada giờ đã có thể lấy phê duyệt nhập cảnh điện tử – Electronic Travel Authorization (ETA) trước ngày luật bắt đầu áp dụng bắt buộc vào tháng 3 năm 2016.

Lấy phê duyệt nhập cảnh điện tử – ETA đơn giản, không tốn kém (CAD $ 7) và thực hiện  trực tuyến nhanh chóng. Trong hầu hết các trường hợp, các ETA sẽ được cấp trong vòng vài phút khi một cá nhân nộp đơn trưc tuyến và sẽ có hiệu lực trong 5 năm hoặc cho đến khi hộ chiếu của khách du lịch đã hết hạn, tùy điều kiện nào đến trước.
(Cre: CIC news)