Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thời Gian Xét Duyệt Đơn I-526 Có Đang Chậm Lại ? Kỳ 1

Nhận tin tức mới
Thời Gian Xét Duyệt Đơn I-526 Có Đang Chậm Lại ? Kỳ 1
31/01/2018

News
THỜI GIAN XÉT DUYỆT ĐƠN I-526 CÓ ĐANG CHẬM LẠI?
Kỳ 1: Nhìn lại thời gian xét duyệt đơn I-526

Cục Di trú Mỹ – USCIS ngày 29/01/2018 gửi thông tin về thời gian xét duyệt hồ sơ định cư EB-5 cho tháng 11/2017. Theo đó Cục Di Trú đang xét duyệt đơn I-526 Đơn định cư dạng đầu tư EB-5 có Ngày Ưu tiên (Priority Date) (hay Ngày đã nhận hồ sơ (Received Date)) trước ngày 12/12/2015. Như vậy thời gian chờ trung bình của nhà đầu tư EB-5 cho hồ sơ  I-526 là 23.6 tháng.

Nếu so với thời gian xét duyệt hồ sơ I-526 của tháng 10/2017 thì thời gian chờ của tháng 11/2917 tăng lên 0.3 tháng. Còn nếu so với thời gian xét duyệt hồ sơ của tháng 2/2017 thì thời gian chờ tăng lên đến 5.9 tháng.

Thời Gian Xét Duyệt Đơn I-526 Có Đang Chậm Lại ? Kỳ 1
(Nguồn Cục Di Trú Mỹ USICS)

Xét về khung thời gian xét duyệt bộ đơn I-526 trung bình 24 tháng thì thời gian xét duyệt hiện tại của Cục Di trú Mỹ vẫn đang nằm trong là tiến độ cho phép.

Vậy thì thử điểm qua các nguyên nhân có thể làm thời gian xét duyệt bộ đơn I-526 kéo dài gần 6 tháng so với tháng 2/2017 là gì?

Xem tiếp: Thời gian xét duyệt đơn I-526 có chậm lại? (Kỳ 2)