Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Nhận Đề Cử Tỉnh Bang (PNP) Có Thêm 600 Điểm Trên Hệ Thống Xếp Hạng Toàn Diện (CRS) Hồ Sơ Xét Duyệt Nhanh Không?

Nhận tin tức mới
Nhận Đề Cử Tỉnh Bang (PNP) Có Thêm 600 Điểm Trên Hệ Thống Xếp Hạng Toàn Diện (CRS) Hồ Sơ Xét Duyệt Nhanh Không?
25/12/2017

Hỏi: Nếu tôi nộp đơn vào Chương trình Đề Cử Tỉnh Bang (PNP) và được chấp nhận đề cử, liệu tôi sẽ nhận được 600 điểm trên Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) ở hồ sơ cá nhân của tôi trên Hệ thống xét duyệt nhanh (Express Entry) không? Tôi thấy có nhiều đáp án khác nhau cho câu hỏi của tôi.

Kornova trả lời:

Đây là một câu hỏi hay và câu trả lời là: điều này tùy thuộc vào hạng mục hoặc phân cấp PNP cụ thể mà đơn đề cử nộp vào.
Kể từ tháng Một năm 2015, cùng với sự giới thiệu hệ thống lựa chọn nhập cư Xét duyệt nhanh Express Entry, các tỉnh và vùng đã có thể điều chỉnh số lượng các phân bổ PNP vào các hạng mục tương đồng trong hệ thống Xét duyệt nhanh Express Entry.

Đây là các hạng mục nâng cao và một đơn nộp thành công dưới một hạng mục nâng cao sẽ giúp cho người nộp đơn nhận được một đề cử cấp tỉnh tương ứng với 600 điểm trên CRS của hệ thống Xét duyệt nhanh Express Entry và nhận một thư mời ứng tuyển (ITA) tại kỳ thư mời sau đó.

Các tỉnh và các vùng cũng đưa ra các hạng mục và phân cấp được quản lý hoàn toàn bên ngoài hệ thống Xét duyệt nhanh Express Entry. Những hạng mục này được gọi là hạng mục PNP cơ bản, và những người nộp đơn có thể nhận được đề cử thông qua hạng mục này, tuy nhiên không thể nhận 600 điểm CRS thêm.

Thực tế, các đơn ở hạng mục cơ bản có thể sẽ không có hồ sơ cá nhân ở Hệ thống Xét duyệt nhanh Express Entry. Tuy nhiên, những người nộp đơn thành công tới hạng mục PNP cơ bản này cũng có thể nộp đơn cư trú vĩnh viễn. IRCC sẽ xử lý các đơn nằm ngoài hệ thống Xét duyệt nhanh Express Entry và do đó có thể sẽ dẫn đến thời gian thực hiện lâu hơn ở giai đoạn phê duyệt tại liên bang so với các đề cử cấp nâng cao.