Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

IRCC Rút Ngắn Thời Gian Nộp Đơn Xin Thường Trú Đối Với Hệ Thống Express Entry Xuống Còn 60 Ngày

Nhận tin tức mới
IRCC Rút Ngắn Thời Gian Nộp Đơn Xin Thường Trú Đối Với Hệ Thống Express Entry Xuống Còn 60 Ngày
27/08/2018

Theo thông báo của chính phủ Canada, các ứng cử viên dòng Express Entry sẽ chỉ có 60 ngày theo lịch để nộp đơn điện tử hoàn chỉnh của họ kể từ lúc nhận được thư mời nộp đơn nhập cư (ITAs).

Lưu ý: Thay đổi chỉ áp dụng cho các Thư mời nộp đơn nhập cư (ITA) đã nhận sau ngày 26 tháng 6 năm 2018.

Cục Người nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cho biết thời hạn sửa đổi sẽ chỉ áp dụng cho các ứng viên Express Entry nhận ITA sau ngày 26 tháng 6 năm 2018. Thời hạn trước đó là 90 ngày sẽ vẫn áp dụng cho các ứng viên đã nhận ITA trước ngày 26 tháng 6, 2018.

Hệ thống Express Entry của liên bang quản lý các ứng cử viên trong ba chương trình nhập cư kinh tế chính của Canada – Federal Skilled Worker, Federal Skilled Trades và Canada Experience.

Các ứng cử viên đủ điều kiện trong ba lớp nhập cư này có thể gửi hồ sơ tới hệ thống Express Entry, được chỉ định một điểm xếp hạng theo Hệ thống xếp hạng toàn diện của Express Entry (CRS).
Các ứng cử viên được xếp hạng cao nhất được nhận lời mời nhập cư trong các vòng mời thường xuyên từ hệ thống Express Entry.

Sau khi nhận được ITA, các ứng cử viên có một khoảng thời gian cụ thể để chứng minh hồ sơ của họ bằng cách gửi các tài liệu hỗ trợ và đơn đăng ký điện tử hoàn chỉnh (e-APR).
Giờ đây, e-APR và tất cả các tài liệu hỗ trợ hiện nay phải được nộp thông qua tài khoản Express Express trực tuyến của người nộp đơn trong khoảng thời gian 60 ngày theo quy định mới này.
Cũng như thời hạn 90 ngày trước đó, 60 ngày nộp đơn được tính bắt đầu sau khi đã nhận được lời mời nhập cư.

Thời hạn 90 ngày trước đó làm ứng viên lo ngại rằng 60 ngày là quá ngắn

Trong một báo cáo được công bố vào tháng 12/2017, tổ chức Người nhập cư, người tị nạn và quốc tịch Canada cho biết 41% các ứng viên Express Entry đã nhận được lời mời nhập cư sau tháng 11 năm 2016 đều nộp đơn trong khoảng từ 61 đến 90 ngày.

Chỉ 57% đã nộp đơn xin hoàn chỉnh của họ từ 1 đến 60 ngày sau khi nhận được lời mời nhập cư.
Trong 11 tháng trước tháng 11 năm 2016, khi thời hạn được tăng lên từ 60 đến 90 ngày, 90% ứng viên Express Entry đã nhận được lời mời nhập cư gửi đơn đăng ký của họ trong thời hạn 60 ngày.
Khi IRCC tăng thời hạn lên 90 ngày vào tháng 11 năm 2016, họ cho biết thay đổi này đã phản hồi với các quan ngại của khách hàng rằng 60 ngày để gửi đơn đăng ký đầy đủ là quá ngắn.
“Đừng chờ đợi cho đến khi bạn nhận được một lời mời nhập cư để bắt đầu nhận hồ sơ của bạn theo thứ tự,” ông nói. “Cho phép bản thân thêm thời gian cũng có thể giúp bạn tránh được những sai lầm tốn kém trong đơn đăng ký của mình.”
IRCC cho biết tiêu chuẩn xử lý sáu tháng của họ vẫn không thay đổi và bắt đầu khi đơn được đánh giá là hoàn chỉnh và được thúc đẩy trong Hệ thống Quản lý Hồ sơ Toàn cầu của IRCC.
Đăng ký thẩm định và tư vấn hồ sơ định cư Canada miễn phí
Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com
(Kornova – Tư Vấn Định Cư Canada)