Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Lưu ý về duy trì tình trạng thường trú Canada và ra khỏi Canada khi thẻ gần hết hạn

Nhận tin tức mới
19/10/2016
Các anh chị có thẻ thường trú Canada sắp hết hạn và lưu trú tại Canada ít ngày lưu ý