Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Lưu Ý Về Chuyển Thẻ Y Tế Khi Chuyển Đến Tỉnh Bang Khác

Nhận tin tức mới
Lưu Ý Về Chuyển Thẻ Y Tế Khi Chuyển Đến Tỉnh Bang Khác
02/12/2016

Các anh chị nhà đầu tư sau khi đã an cư tại Canada và có nhu cầu di chuyển sang cư trú tại tỉnh bang khác cần lưu ý về việc thay đổi thông tin của thẻ bảo hiểm y tế của bản thân và gia đình.

Để tham khảo về việc thay đổi thông tin, quý anh chị có thể xem hướng dẫn tại các link sau: