Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê
09/10/2009

9.10.2009
Cac em than mến,
Thời gian đầu bận rộn qua. Hom nay chị tranh thủ viết mấy dong để cảm ơn Kornova đa giup đỡ chị rất tận tinh truớc luc đi. Chị cũng cảm ơn Kornova đa mang đến cho chị sự tư vấn va định hướng đầy đủ trong lựa chọn định cư New Brunswick. Đung ra chị nen đến sớm hơn để được hỗ trợ sớm va co sự chuẩn bị đầy đủ hơn cho bước khởi hanh. Nhưng ban đầu chị co phần nao ngại ngần vi chị khong phải la khach hang của Kornova ma chỉ chọn New Brunswick như la một điểm đến cho gia đinh. Chị thật xuc động va bất ngờ vi Kornova đa khong ngần ngại hỗ trợ chị – một khach hang khong phải của minh. Văn phong Kornova tại New Brunswick đa hỗ trợ nhiều cho khach hang ở đay (ma chị cũng co thể an tam co nguồn hỗ trợ thong tin khi cần). Chị ở Moncton nen cũng chưa co dịp ghe văn phong cac em tại Fredericton. Chị sẽ sắp xếp ghe thăm văn phong khi co dịp đến chao vien chức tỉnh bang.
Đến hom nay, sau hơn 4 tuần, mọi việc đa ổn dịnh về cac mặt giấy tờ, nha cửa, học hanh, sinh hoạt va việc lam them. Đa co vai gia đinh Việt Nam đi trước, bọn chị cũng đa gặp gỡ va tương trợ va gắn bo với nhau. Tất cả mọi người cung đều chung một mai nha Kornova.
Chị than chuc Kornova ngay một vững tiến, để tạo điều kiện giup đỡ va hỗ trợ người Việt Nam nhập cư ngay cang đong.
Chị Thảo