Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Định Cư Mỹ EB5 Chuẩn Bị Hết Hạn

Nhận tin tức mới
Chương Trình Định Cư Mỹ EB5 Chuẩn Bị Hết Hạn
16/11/2017

Nghị quyết tiếp tục được ký vào ngày 8 tháng 9 năm 2017 đã gia hạn chương trình thí điểm đầu tư định cư EB5 đến ngày 8 tháng 12 năm 2017.

Chương trình đầu tư định cư diện EB5 ( Mã số I5 và R5)

Thị thực I5 và R5 có thể tiếp tục được cấp cho đến khi chương trình hết hạn vào ngày 8 tháng 12 năm 2017 và có thể được cấp với thời hạn hiệu lực đầy đủ. Sau ngày 8 tháng 12 năm 2017, không có thị thực I5 hoặc R5 có thể được cấp thêm ở nước ngoài, hoặc bất kỳ phê duyệt cuối cùng về điều chỉnh tình trạng nào được thông qua.

Hiện tại thị thực loại I5 và R5 đã được liệt kê là “Hiện tại” trong lịch thị thực tháng 12 cho tất cả các quốc gia ngoại trừ Trung Quốc đại lục, ngày thụ lý thị thực ấn định vào ngày 15 tháng 7 năm 2014. Nếu phê duyệt lập pháp gia hạn cho năm tài chính 2018 không được thông qua, lịch thị thực dành cho hạng mục này sẽ chuyển sang “tạm ngưng” vào tháng 12 cho tất cả các quốc gia có hiệu lực vào ngày 9 tháng 12 năm 2017.

Xem thêm Ký hiệu các loại thị thực

Hiện các văn phòng lãnh sự quán đang sắp xếp các lịch phỏng vấn với định hướng hoàn tất việc cấp visa diện đầu tư định cư EB5 trước ngày 8/12/2017. Nhiều nhà đầu tư sẽ được các văn phòng lãnh sự quán liên hệ cho thủ tục chuyển lịch phỏng vấn sang ngày phỏng vấn sớm hơn nhằm hỗ trợ lãnh sự quán hoàn tất những hồ sơ đã có lịch phỏng vấn tồn đọng trước ngày chương trình hết hạn. Những nhà đầu tư và gia đình đang có lịch phỏng vấn được khuyến khích hoàn tất thủ tục khám sức khỏe sớm và nhận lịch phỏng vấn sớm.

Về thời điểm hết hạn của chương trình EB5 trung tâm khu vực vào 8 tháng 12/2017, dự đoán Cục di trú sẽ quyết định mức tăng yêu cầu đầu tư vào tháng 4/2018.

Tuy nhiên, phía luật sư và đại diện dự án khuyến khích khách hàng nộp đơn càng sớm càng tốt khi mà:

  • (1) Hạn mức đầu tư chưa tăng
  • (2) Quan điểm xét hồ sơ nguồn tiền và đường tiền của cục di trú chưa quá khó.Theo một số ví dụ cho thấy, chương trình EB5 sẽ trở nên khó khăn và khắt khe hơn trong việc xét nguồn tiền đầu tư, đường chuyển tiền.

Ngoài ra, với nhiều đồng thuận đang đạt được giữa thượng viện và nghị viện chung quanh những thay đổi chương trình EB5, nhiều dự báo cho thấy có rất nhiều khả năng chắc chắn là chương trình có thể chỉ được gia hạn ngắn hạn đến cuối tháng 1 thay vì tháng 4. 2018 và những yêu cầu mức đầu tư và yêu cầu mới về chứng minh nguồn vốn và con đường chuyển đầu tư sẽ áp dụng sau ngày 1 tháng 2. 2018.

Lời khuyên đối với các nhà đầu tư mong muốn định cư là không nên trì hoãn hay chờ đợi thêm. Nhà đầu tư nên tiến hành thủ tục và chuẩn bị vốn đầu tư ngay từ bây giờ, đầu tư ngay trước khi chương trình có thể thay đổi lớn.

Xem thêm: EB5 là gì để hiểu hơn về chương trình đầu tư định cư này.

Luật sư Kornova giữ vai trò đại diện và hỗ trợ tư vấn hoàn thiện chứng từ

Hồ sơ khách hàng được luật sư riêng Kornova hỗ trợ cố vấn thụ lý

Liên hệ đăng ký tư vấn: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com