Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chưa Phải Công Dân Mỹ Nếu Xuất Ngoại Nhiều Lần Có Thể Bị Mất Thẻ Xanh Vĩnh Viễn !!!

Nhận tin tức mới
Chưa Phải Công Dân Mỹ Nếu Xuất Ngoại Nhiều Lần Có Thể Bị Mất Thẻ Xanh Vĩnh Viễn !!!
01/09/2016
Bài viết nhằm chia sẻ đến tất cả đồng hương mới qua Mỹ định cư, hiện chỉ mới nhận được thẻ xanh (thường trú nhân) chứ chưa phải là Công Dân Mỹ. Trường hợp này các anh chị hãy cẩn thận, vì nếu dùng thẻ xanh xuất ngoại và nhất là về Việt Nam, thì có thể bị sở di trú lấy lại thẻ xanh vĩnh viễn…  Mời các bạn đọc bài dưới đây.
Nếu muốn giữ Thẻ Xanh, các bạn phải có ý định sống ở Mỹ thường xuyên và phải thực sự dùng hầu hết thời gian sinh sống tại Mỹ. Nếu như ý định của các bạn không sống ở Mỹ thường xuyên, cơ quan Kiểm Soát Biên Giới Và Thuế Quan có thể lấy lại Thẻ Xanh của các bạn khi các bạn có ý định tái nhập cảnh Mỹ.
Mỗi năm trở về Mỹ một lần có đủ không?
Thẻ Xanh có thể được dùng để tái nhập cảnh Mỹ sau khi ở nước ngoài dưới một năm. Nhưng điều này không có nghĩa là quý vị có thể duy trì quy chế thường trú bằng cách chỉ xem Mỹ là nơi “thăm viếng” vài lần ngắn ngủi mỗi năm.
Trở về Mỹ một lần trong một năm cũng có thể đưa đến việc nhân viên Kiểm Soát Biên Giới và Thuế Quan đặt vấn đề về quy chế thường trú nhân của quý vị.
Có một trường hợp như sau: Một thường trú nhân ở Việt Nam khoảng 11 tháng trong một năm và trở về Mỹ sống một tháng mỗi năm. Sau cùng, cơ quan Kiểm Soát Biên Giới và Thuế Quan quyết định rằng nơi sống thực sự của người này là ở Việt Nam và bà không còn được hưởng quy chế thường trú nhân tại Mỹ.
Những đòi hỏi căn bản sau một chuyến đi dưới một năm:
Luật 1 năm có hai đòi hỏi như sau:
  • (a) Vắng mặt ở Mỹ phải dưới một năm và
  • (b) cá nhân này trở về Mỹ sau thời gian vắng mặt ngắn ngủi và quy chế thường trú không bị hủy bỏ.
Chỉ trở về Mỹ một lần mỗi năm không thể giữ giá trị của tấm Thẻ Xanh. Thẻ Xanh không phải là cây đũa thần cho phép thường trú nhân muốn ra-vào Mỹ bất cứ lúc nào. Sở di trú có thể quyết định rằng quy chế thường trú nhân đã bị từ bỏ hay không mặc dù người có Thẻ Xanh đã trở về Mỹ mỗi năm.
Chỉ trở lại Mỹ mỗi sáu tháng không bảo đảm duy trì quy chế thường trú nhân.
Có người trở về Mỹ mỗi sáu tháng vì họ nghĩ rằng nếu ở ngoài Mỹ trên sáu tháng sẽ bị xem là từ bỏ quy chế thường trú nhân. Nếu quý vị ở ngoài Mỹ trên sáu tháng, liệu điều này có nghĩa là quý vị đã từ bỏ quy chế thường trú nhân không? Câu trả lời còn tùy vào việc quý vị có thực sự muốn sinh sống ở Hoa Kỳ và mong muốn đây là căn nhà cố định của mình hay không?
Vắng mặt trên sáu tháng có thể khiến cho cơ quan Kiểm Soát Biên Giới và Thuế Quan nghi ngờ ý định của quý vị không muốn sống ở Hoa Kỳ lâu dài. Nhân viên thuế quan có thể yêu cầu người này chứng minh đã giữ rất nhiều sự ràng buộc với đất nước Mỹ (chẳng hạn như khai thuế lợi tức hàng năm, có thân nhân ở Mỹ, có chủ quyền nhà, có trương mục ngân hàng và có những ràng buộc về công việc làm ăn….).
Từ bỏ quy chế thường trú dựa trên dữ kiện.
Nhân viên Kiểm Soát Biên Giới và Thuế Quan tại phi trường có thể hỏi những câu và dựa vào những dữ kiện này để quyết định xem quý vị vắng mặt ở Mỹ chỉ là tạm thời và quý vị đoan chắc sẽ giữ quy chế thường trú nhân. Sau một thời gian vắng mặt dài ở ngoại quốc, nhân viên di trú muốn biết liệu quý vị có ý định thực sự, liên tục trở về Mỹ trong tương lai gần.
Nếu thường xuyên vắng mặt ở Mỹ quá lâu, và nếu ở Việt Nam có những ràng buộc về gia đình, làm chủ tài sản và những việc làm ăn, thì đây có thể là vấn đề rắc rối. Không chịu khai thuế lợi tức hoặc khai thuế như là một người không thường trú tại Mỹ cũng sẽ là những yếu tố xấu.

Đối với Thường Trú Nhân, việc du lịch phải ngắn hạn.

Trong mọi trường hợp, việc xuất ngoại phải ngắn hạn nếu quý vị muốn giữ Thẻ Xanh của mình. Để chứng minh thời gian ở ngoài Hoa Kỳ được xem là ngắn hạn, tạm thời, chuyến du lịch của quý vị phải có ngày trở lại chắc chắn, hoặc chứng minh việc xuất ngoại để giải quyết một vấn đề nào đó trong thời gian ngắn.
Thí dụ, Sở di trú sẽ thông cảm nếu quý vị xuất ngoại tạm thời để chăm sóc người thân bị bệnh, hoặc để bán tài sản, hoặc tham dự lễ cưới. Những công việc được giao phó tạm thời có thể được chấp thuận nếu quý vị đang làm việc cho một chủ nhân ở Mỹ.
Những nhu cầu cần thiết về sức khỏe của gia đình.
Dùng thời gian ở nước ngoài để chăm sóc thân nhân ốm đau hoặc già yếu cũng có thể gây trở ngại.Thường trú nhân có thể cần xuất ngoại để giúp đỡ cha mẹ hoặc thân nhân bị đau yếu. Trong một vài trường hợp, chuyến xuất ngoại này có thể hoàn thành mà không gây nguy hại cho quy chế thường trú nhân. Thí dụ, điều có thể chấp nhận được nếu nhu cầu cần giúp đỡ của thân nhân được xem là tạm thời. Nói cách khác, thân nhân được tiên liệu là sẽ được bình phục trong vài tuần hoặc vài tháng. Hoặc, nếu sự hồi phục không thể tiên liệu, điều kiện hồi phục không thể cứu vãn và sự sống được xem là sẽ kết thúc nhanh chóng.
Ở nước ngoài để mang lại sự giúp đỡ ngắn hạn không giống như việc mang lại sự giúp đỡ thân nhân lớn tuổi hàng ngày. Nhu cầu cần giúp đỡ cho cha mẹ hoặc những người thân khác già yếu đang sống ở quê nhà là điều có thể thông cảm, nhưng không thể vắng mặt vô thời hạn ở Mỹ. Thân nhân trọng tuổi có thể cần sự giúp đỡ khi tuổi về chiều, nhưng tình trạng sức khỏe của họ có thể kéo dài nhiều năm hoặc nhiều thập niên.
Giấy cho phép tái nhập cảnh (re-entry permit) không đương nhiên duy trì quy chế thường trú nhân hoặc bảo đảm cho phép nhập cảnh sau thời gian vắng mặt quá dài. Tuy nhiên, giấy cho phép tái nhập cảnh cho thấy thường trú nhân có ý muốn trở lại Hoa Kỳ. Giấy phép tái nhập cảnh cũng giống như giấy nhập cảnh có giá trị sau những lần vắng mặt trên một năm.
Điều gì sẽ xảy ra nếu một thường trú nhân bị ngăn trở không thể rời Việt Nam trong thời gian dài vì đau yếu?
Trong trường hợp này, thường trú nhân sẽ nộp đơn xin Chiếu Khán (Visa) Hồi Cư (Returning Resident Visa) tại Tòa Lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn. Người này sẽ phải chứng minh rằng họ rời Mỹ với ý định trở về và không từ bỏ ý định này, và việc trở về Hoa Kỳ chậm trễ vì những lý do nằm ngoài sự kiểm soát, và người này không có trách nhiệm về việc này.
Khi thường trú nhân trở về Mỹ, nếu nhân viên Kiểm Soát Biên Giới và Thuế Quan tin rằng người du khách này không duy trì quy chế thường trú nhân, người này chỉ có thể cho phép nhập cảnh để ra điều trần trước một phiên tòa di trú. Chánh án di trú sẽ quyết định xem thường trú nhân này có từ bỏ quy chế của mình không.
Thẻ Xanh và giấy Phép Tái Nhập Cảnh không đương nhiên bảo đảm rằng một người sẽ được tái nhập cảnh Mỹ. Quyết định này tùy thuộc vào những dữ kiện của sự việc, bao gồm những việc trong những chuyến xuất ngoại trước và lý do nào đã kéo dài chuyến xuất ngoại của mình. Những người có thẻ xanh đang nghĩ đến những chuyến xuất ngoại lâu dài và thường xuyên nên được cố vấn kỹ lưỡng trước chuyến đi. Những chuyến đi dài và thường xuyên cần có kế hoạch kỹ lưỡng và hiểu rõ những nguy cơ và những dự phòng có thể xảy ra.